คณิต ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดม โดยพี่มหาบัณฑิต วิศวะจุฬา ***คลิกเลย***

ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

     CU Tutors.com สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษตามบ้านที่จะช่วยให้น้องได้พบกับติวเตอร์คุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆทุกๆคน
     สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมติวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพบว่าการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้านหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดเป็นสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านแห่งนี้ขึ้น โดยสถาบันนี้ จะเป็นที่รวมรวมติวเตอร์ผู้สอนพิเศษที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศ
     นอกจากนี้ ทางสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ ยังมีการดูแลเอาใจใส่น้องๆอย่างทั่วถึง หากน้องมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันยินดีที่จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่น้องๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการบ้านแก่น้องๆระดับประถมอีกด้วย

เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนกับทางสถาบันของเรา

บริการต่างๆของทางสถาบัน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

บริการรับสอนพิเศษตามบ้าน สอนการบ้านโดยทีมงานผู้สอนพิเศษคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความรู้ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยน้องๆสามารถกรอกใบสมัครเรียนพิเศษ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูล ก็จะทำการจัดติวเตอร์ส่งไปสอนน้องๆตามที่ต้องการ

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

จัดส่งติวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ

บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษให้กับองค์กรต่างๆ เช่น การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นต้น โดยบริษัทที่ต้องการติวเตอร์สามารถติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์สำหรับการอบรม และทางสถาบันจะได้จัดติวเตอร์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรที่ท่านต้องการ โดยหลักสูตรต่างๆ ทางองค์กรสามารถเป็นผู้กำหนดเอง หรือจะให้ทางสถาบันกำหนดให้ก็ได้

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับน้องๆที่สนใจ น้องๆสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษากับทางสถาบันได้ตลอดเวลา หากน้องๆสนใจสามารถ ติดต่อสถาบัน ได้ทันที ทางสถาบัน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆ และยังช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆใหักับน้องๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รับสมัครติวเตอร์

รับสมัครติวเตอร์

ซียูติวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสมัครติวเตอร์กับทางสถาบันได้อย่างสะดวก เพียงแค่กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่หน้า รับสมัครติวเตอร์ ได้ทันที

น้องๆที่เรียนพิเศษกับเรา

รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจสมัครเรียนพิเศษ หรือสอนการบ้านกับทางสถาบัน

ID 533
ชื่อเล่น วิน
โรงเรียน สาธิตเกษตร
ระดับชั้น มหาวิทยาลัย
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาไทย

ID 1364
ชื่อเล่น GUY
โรงเรียน ปาณยาพัฒนาการ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาอังกฤษ

ID 394
ชื่อเล่น แก้ม
โรงเรียน เซ็นฟรังซิสซาเวีย
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาที่สมัครเรียน การบ้าน (ทั่วไป)

ID 172
ชื่อเล่น ทัวร์
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ระดับชั้น
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาอังกฤษ

ID 1951
ชื่อเล่น อะตอม
โรงเรียน โรงดรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สมัครเรียน ฟิสิกส์

ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด >>>

รูปแบบการสอนของพี่ๆทีมงาน ซียูติวเตอร์

พี่ต้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปแบบการสอนพิเศษ เนื้อหา : ยึดตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กระทรวงศึกษากำหนด สไตล์ : เน้นการทำโจทย์ และข้อสอบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ วิชา : การบ้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
พี่แพร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบพี่สอนน้อง เด็กจะได้ไม่รู้สึกเครียด เพื่อการเรียนจะได้มีประสิทธิภาพ เน้นการทำแบบฝึกหัด และการบ้าน สอนเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆ และ เน้นเนื้อหาตรงส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ
พี่ชัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบเน้นความเข้าใจ ในคอนเซป ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียน สามารถสอนเร็วหรือช้าๆ ได้ตามความเข้าใจของนักเรียนที่มีในแต่ละหัวข้อที่เรียน
โดยการสอนเนื้อหาและให้ทำโจทย์ตัวอย่างพร้อมกับเสริมด้วยความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เช่น
สอนเรื่อง โครงสร้างอะตอม มีเกร็ดประวัติศาสตร์ของการค้นพบ และการเปลี่ยนแปลงแบบจำลองอะตอม ซึ่งช่วยให้การเรียนความน่าสนใจขึ้น
พี่เม จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ ส. 08.00-17.00 น.
อา. 08.00-12.00 น.

*สถานที่สอน: ทุกสถานที่ ที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ไปถึง

*รูปแบบการสอน:
- สอดแทรกเนื้อหา ความรู้นอกบทเรียน
- ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- เน้นความเข้าใจเป็นหลัก
- มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน
พี่กวาง จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการสอนโดยให้ความเป็นกันเอง ให้เด็กซักถามในสิ่งที่เค้าสนใจอันดับเเรก สอบถาม ซักถามความเข้าใจกับเด็กๆ learning together
พี่แพม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง สนุกสนาน มีแบบทดสอบหลังเรียน เรียนตามหนังสือหรือสื่อการสอนแบบใดก็ได้ที่ผู้เรียนต้องการ มีการทบทวนและสรุปเนื้อหาทุกครั้งทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
พี่หลิน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบสบาย ๆ เปนกันเอง
เน้นเข้าใจที่ cause
พี่หวาน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เป็นกันเอง สบายๆ เน้นการจดจำหลักการเป็นขั้นตอน และวิธีจำที่จำง่าย
พี่น้อง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รูปแบบการสอนพิเศษ สรุปสาระสำคัญ ทำแบบฝึกหัดควบคู่
พี่ตี๋ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนทั่วไป
พี่แอน จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นสร้างความเป็นกันเองให้กับน้อง เพื่อให้น้องๆกล้าพูดกล้าถาม

เน้นการสอนทีละบทย่อยสอนจบเเล้วฝึกทำแบบฝึกหัดทันทีเพื่อทบทวนความเข้าใจของน้องๆ
พี่กิ๊ก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ Lecture
ทำโจทย์+แนวข้อสอบ
พี่บึ๊บ จากอื่นๆ
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นความต้องการของน้อง เข้าใจง่าย สนุก นำไปใช้ได้
สอนการตั้งเป้าหมายและวางแผน
พี่เชษฐ จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
รูปแบบการสอนพิเศษ ชีท
พี่จิ๊บ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ ตัวต่อตัว
พี่แอ๋ว จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบการสอนพิเศษ ทำความเข้าใจกับน้องๆ สอนแบบเป็นกันเองเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
พี่เก่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ อธิบายและแนะเทคนิกการทำโจทย์
พี่มาร์ช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ - เน้นความเข้าใจ
- เป็นกันเอง ไม่ให้น้องเกร็ง กล้าซักถาม
- ให้ลองทำโจทย์ เพื่อไปทำข้อสอบได้
- มีสื่อประกอบการสอน
พี่เจน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตั้งแต่ คนเดียวถึงกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 3คน ถนัดภาษาอังกฤษ Grammar Writing Pronunciation มีประวัติการสอนตั้งแต่ ประถม ถึงหลักสูตรสนทนาผู้ใหญ่ค่ะ ถ้าเป็นเด็กเล็ก-น้องม.ต้นจะเน้น ให้ ตามหลักสุตรที่ รร. ทำเกรด หรือเน้นตรงจุดที่อ่อน ปูพื้นฐาน สอบเข้าเตรียมฯ ถ้าเด็กโต สอบเข้า O NET ANet จะมีการฝึกทำโจทย์ข้อสอบรวม ผู้สอนจะพยายาม หาข้อสอบจากหลายๆที่มาให้ด้วย ชี้จุดที่อ่อน เน้น ทำคะแนนสอบเข้า หรือุดพื้นฐานอ่อน เช่น มีปัญหาการอ่าน จับใจความไม่ได้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง ผสมคำไม่ได้ อ่อน REading ,Grammar นี้เข้ามาเลยค่ะ แยก adj , adv ทำ error identification ใน SMART I นี้ก็ เข้ามาเลยค่ะ แก้ได้ๆ ถนัดสอนเด็ก ม.ต้น ถึงม.ปลายที่สุดค่ะ ทุกคนที่สอนจะมีการทดสอบเพื่อดูพื้นฐาน ในขั้นต้น และตามระยะเวลาแต่ละคอรส์ เพื่อวัดผล ลักษณะการสอนก็ ไม่เครียด เป็นคนฮาๆ ไม่ดุน้า เเต่เข้มอยุ่ ขยันหาการบ้าน แบทดสอบมาให้ทำอยุ่เเล้ว สอนเรื่อยๆ ชิวๆ เสริม ความรุ้ พื้นฐาน เเสลง การพูดภาษาอังกฤษให้ด้วยนะ เพระผู้สอนเคยได้ทุนเเลกเปลี่ยนAFS ไป USA ได้ จบ High School ที่นะคะ ได้ straight A เลยทีเดียว เคยสอนน้องประถม รร.เซนต์ฟรังค์ พระหฤทัยดอนเมือง ทั้ง ป.2 ป4. ป.6 ป.5 ม.6 โยธินบูรณะภาคภาษาอังกฤษ ม.6 รร.หอวัง นนทบุรี ม.6 รร.เซนต์ฟรังค์วิสซาเวียร์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.2 รร สามเสน ปี2 ม.กรุงเทพ Grammar . หลักสุตรสนทนาผู้ใหญ่สำหรับทำงาน ไปเมืองนอก
พี่เน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ ตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม มีชีตให้