คณิต ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดม โดยพี่มหาบัณฑิต วิศวะจุฬา ***คลิกเลย***

ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

     CU Tutors.com สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษตามบ้านที่จะช่วยให้น้องได้พบกับติวเตอร์คุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆทุกๆคน
     สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมติวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพบว่าการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้านหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดเป็นสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านแห่งนี้ขึ้น โดยสถาบันนี้ จะเป็นที่รวมรวมติวเตอร์ผู้สอนพิเศษที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศ
     นอกจากนี้ ทางสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ ยังมีการดูแลเอาใจใส่น้องๆอย่างทั่วถึง หากน้องมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันยินดีที่จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่น้องๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการบ้านแก่น้องๆระดับประถมอีกด้วย

เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนกับทางสถาบันของเรา

บริการต่างๆของทางสถาบัน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

บริการรับสอนพิเศษตามบ้าน สอนการบ้านโดยทีมงานผู้สอนพิเศษคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความรู้ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยน้องๆสามารถกรอกใบสมัครเรียนพิเศษ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูล ก็จะทำการจัดติวเตอร์ส่งไปสอนน้องๆตามที่ต้องการ

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

จัดส่งติวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ

บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษให้กับองค์กรต่างๆ เช่น การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นต้น โดยบริษัทที่ต้องการติวเตอร์สามารถติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์สำหรับการอบรม และทางสถาบันจะได้จัดติวเตอร์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรที่ท่านต้องการ โดยหลักสูตรต่างๆ ทางองค์กรสามารถเป็นผู้กำหนดเอง หรือจะให้ทางสถาบันกำหนดให้ก็ได้

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับน้องๆที่สนใจ น้องๆสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษากับทางสถาบันได้ตลอดเวลา หากน้องๆสนใจสามารถ ติดต่อสถาบัน ได้ทันที ทางสถาบัน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆ และยังช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆใหักับน้องๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รับสมัครติวเตอร์

รับสมัครติวเตอร์

ซียูติวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสมัครติวเตอร์กับทางสถาบันได้อย่างสะดวก เพียงแค่กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่หน้า รับสมัครติวเตอร์ ได้ทันที

น้องๆที่เรียนพิเศษกับเรา

รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจสมัครเรียนพิเศษ หรือสอนการบ้านกับทางสถาบัน

ID 561
ชื่อเล่น ภัทรพร
โรงเรียน หอวัง
ระดับชั้น เตรียมสอบเข้า ม.4
วิชาที่สมัครเรียน ฟิสิกส์

ID 325
ชื่อเล่น เบียร์
โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สมัครเรียน สังคมศึกษา

ID 825
ชื่อเล่น เทอโบ
โรงเรียน พระมารดานิจจานุเคราะห์
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สมัครเรียน คณิตศาสตร์

ID 583
ชื่อเล่น มายด์
โรงเรียน สารสาสน์วิเทศ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาอังกฤษ

ID 979
ชื่อเล่น วินวิน
โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาที่สมัครเรียน คณิตศาสตร์

ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด >>>

รูปแบบการสอนของพี่ๆทีมงาน ซียูติวเตอร์

พี่เอ๊ด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เป็นกันเอง บรรยายจนกว่าจะเข้าใจ ปรับตัวตามน้องที่เรียนด้วย เร็ว/ช้าได้ตามสถานการณ์
พี่เอ็ม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
พี่ตุ๊กตา จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นความเข้าใจ ทบทวนการเรียนการสอนบทก่อนหน้าก่อนเข้าสู่เนื้อหาใหม่ ปรับพื้นฐานให้แน่น อธิบายให้เข้าใจให้เห็นภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
พี่ปาล์ม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนสนุก เน้นความเป็นกันเอง นักเรียนไม่เครียด สามารถรับประทานขนมขณะเรียนไปด้วยได้ มีปัญหาก็สอบถามได้ตลอดเวลา ทั้งในคลาส และนอกคลาส ถ้านักเรียนอยากได้ความรู้ตรงส่วนไหนเพิ่มเติมติวเตอร์ก็จะหามาสอนให้ค่ะ การสอนจะเป็นระบบ โดยดูจากความรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนในเรื่องนั้นๆ แล้วติวเตอร์จะปูพื้นฐานให้ทีหลังค่ะ
พี่อุ้ย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ การสอนเพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาไปยังขั้นสูงต่อไปได้
พี่ไหมแพร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ กลุ่มย่อยหรือเดี่ยว
พี่จิ๋ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตามใจผู้เรียน สอนทบทวนเนื้อหาที่ผู้เรียน เรียนมาแล้วและสอนล่วงหน้าเพื่อให้เวลาเรียนจะเข้าใจมากขึ้น สอนวิธีคิดอย่างละเอียดและเทคนิคคิดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิชา แคลคูลัส จะมีเทคนิคเยอะ แต่คณิตศาสตร์อืนๆ ก็มีเหมือนกัน สอนโดยปูพื้นฐานให้แน่น
พี่หมี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นคอนเซ็ปและทำโจทย์
พี่โต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ แล้วแต่สไตล์ขอวงเด็กแต่ละคน จะอธิบายเนื้อหาให้เห็นภาพก่อน แล้วให้ทำตัวอย่างข้อสอบ
พี่Joy จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ ทำชีสเน้นจุดที่สำคัญ แล้วมาอธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เน้นการทำโจทย์ และการท่องศัพท์ ด้วยความเข้าใจ
พี่โรส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ ให้ทำแบบฝึกหัด ดูข้อบกพร่อง และสอนเรื่องที่น้องติดขัด พร้อมให้คำศัพท์ และมีการทดสอบคำศัพท์
วิธีสอนแบบเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด
พี่นิว จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตัวต่อตัว สอนตามหลักสูตรที่น้องๆเรียน และเพิ่มเติมแบบฝึกหัด
พี่ซัน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นทฤษฏี และทำโจทย์
พี่อีฟ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการสอนโดยเปลี่ยนทัศนะคติของผู้เรียนให้มีใจรักในวิชานั้น ใช้หนังสือเรียนของน้องเป็นหลักและมีเอกสารเพิ่มเติมให้ เป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง ถามได้ตลอดเวลา สนุกสนานไม่เครียด เน้นเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบรวมถึงเทคนิคการจำต่างๆ
พี่ซี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการนำไปใช้จริง ทำโจทย์ ฝึกสนทนา
พี่ปุ๋ย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นให้น้องเข้าใจ ไม่เครียดค่ะ
พี่อ้น จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รูปแบบการสอนพิเศษ ฝึกทำโจทย์
พี่เบน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นให้เข้าใจพื้นฐานของการทำโจทย์ จนกระทั่งสามารถแสดงวิธีทำด้วยความเข้าใจจริงๆ เน้นเนื้อหาของโรงเรียน และปรับเปลี่ยนโจทย์จากที่โรงเรียนเพื่อฝึกทำได้เอง สอนสบาย ไม่เข้าใจถามได้จนกว่าจะเข้า สามารถสอนเด็กที่อ่อนมากๆได้เป็นพิเศษ เพราะมีหลักวิธีอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย
พี่บิ๋ม จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ มีการเตรียมเอกสารให้ทุกครั้งที่เรียน เริ่มต้นด้วยการอธิบายทฤษฎี ต่อด้วยอธิบายด้วยโจทย์ตัวอย่าง และให้ทำแบบฝึกหัด
พี่ก๊อบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนตัวต่อตัว เน้นให้เด็กฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเอง