คณิต ฟิสิกส์ พิชิตเตรียมอุดม โดยพี่มหาบัณฑิต วิศวะจุฬา ***คลิกเลย***

ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

     CU Tutors.com สถาบันกวดวิชา และสอนพิเศษตามบ้านที่จะช่วยให้น้องได้พบกับติวเตอร์คุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความรู้ความเข้าใจให้กับน้องๆทุกๆคน
     สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมติวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพบว่าการสอนพิเศษตัวต่อตัวตามบ้านหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย จะทำให้ได้ผลที่ดีกว่าสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชา ด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดเป็นสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านแห่งนี้ขึ้น โดยสถาบันนี้ จะเป็นที่รวมรวมติวเตอร์ผู้สอนพิเศษที่มีคุณภาพชั้นนำระดับประเทศ
     นอกจากนี้ ทางสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษตามบ้านซียูติวเตอร์ ยังมีการดูแลเอาใจใส่น้องๆอย่างทั่วถึง หากน้องมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันยินดีที่จะให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่น้องๆได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ เรายังมีบริการสอนการบ้านแก่น้องๆระดับประถมอีกด้วย

เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียนกับทางสถาบันของเรา

บริการต่างๆของทางสถาบัน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

รับสอนพิเศษตามบ้าน

บริการรับสอนพิเศษตามบ้าน สอนการบ้านโดยทีมงานผู้สอนพิเศษคุณภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งพร้อมไปด้วยประสบการณ์ และความรู้ สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับน้องๆ โดยน้องๆสามารถกรอกใบสมัครเรียนพิเศษ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้ทันที เมื่อทางสถาบันได้รับข้อมูล ก็จะทำการจัดติวเตอร์ส่งไปสอนน้องๆตามที่ต้องการ

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

จัดส่งติวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ

บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษให้กับองค์กรต่างๆ เช่น การอบรมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เป็นต้น โดยบริษัทที่ต้องการติวเตอร์สามารถติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งถึงวัตถุประสงค์สำหรับการอบรม และทางสถาบันจะได้จัดติวเตอร์ผู้สอนให้ตรงกับหลักสูตรที่ท่านต้องการ โดยหลักสูตรต่างๆ ทางองค์กรสามารถเป็นผู้กำหนดเอง หรือจะให้ทางสถาบันกำหนดให้ก็ได้

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

ให้คำปรึกษาด้านการเรียน

บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน โดยทางสถาบันจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำกับน้องๆที่สนใจ น้องๆสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษากับทางสถาบันได้ตลอดเวลา หากน้องๆสนใจสามารถ ติดต่อสถาบัน ได้ทันที ทางสถาบัน ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับน้องๆ และยังช่วยค้นหาข้อมูลต่างๆใหักับน้องๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย

รับสมัครติวเตอร์

รับสมัครติวเตอร์

ซียูติวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถสมัครติวเตอร์กับทางสถาบันได้อย่างสะดวก เพียงแค่กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถเข้าสู่หน้า รับสมัครติวเตอร์ ได้ทันที

น้องๆที่เรียนพิเศษกับเรา

รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งที่ให้ความไว้วางใจสมัครเรียนพิเศษ หรือสอนการบ้านกับทางสถาบัน

ID 1254
ชื่อเล่น ตือ
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาที่สมัครเรียน คณิตศาสตร์

ID 709
ชื่อเล่น แอนนื่
โรงเรียน ราชินี
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่สมัครเรียน คณิตศาสตร์

ID 774
ชื่อเล่น ฟ้า
โรงเรียน เพลินพัฒนา
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาที่สมัครเรียน ภาษาจีน

ID 44
ชื่อเล่น บ๊าส
โรงเรียน วชิราวุธวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาที่สมัครเรียน วิทยาศาสตร์

ID 535
ชื่อเล่น วิน
โรงเรียน สาธิตเกษตร
ระดับชั้น มหาวิทยาลัย
วิชาที่สมัครเรียน สังคมศึกษา

ดูรายชื่อนักเรียนทั้งหมด >>>

รูปแบบการสอนของพี่ๆทีมงาน ซียูติวเตอร์

พี่นก จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนพื้นฐาน และติวโจทย์ เน้นเข้ากับผู้เรียนเป็นสำคัญ
พี่ไผ่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนโดยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วยตนเอง(โดยไม่อธิบายตรงๆ) มีหลายเทคนิคเช่น ใช้การยกตัวอย่าง การใช้สถานการณ์ และการเปรียบเทียบ เป็นต้น
พี่นะมล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รูปแบบการสอนพิเศษ ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ ก่อน เราจะต้องสร้างความสนุกในการเรียน ทำเป็นเกม สอนแล้วมีข้อแลกเปลี่ยน เป็นแรงจูงใจ เช่น การให้พัก กิน ขนม เล่น เป็นต้น การสอนการบ้าน บางทีให้เด็กลองคิดเอง หรือบอกวิธีการ แล้วทำไปพร้อมๆ กัน เป็นต้น
พี่เอย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนให้เข้าใจก่อน แล้วลงมือทำโจทย์ โดยจะจำแนกโจทย์เป็นแบบๆ ว่าโจทย์จะถามอะไร
พี่ชิน จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนสนุก เป็นกันเอง เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก
พี่แอ้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนง่าย เข้าใจ
มีแบบฝึกหัดให้ทำ
พี่ปอม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ อธิบายจนกว่าจะเข้าใจ ไม่เครียด เหมือนพี่น้องกัน
พี่เกมส์ จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ มีชีทประกอบการสอน และแบบฝึกหัดให้ลูกศิษย์ได้ฝึกทำเยอะๆ เพราะว่าคณิตต้องใช้ประสบการในการทำแบบฝึกหัดเยอะๆแล้วจะเก่ง
พี่จอยซ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ มีคู่มือการสอน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสรุปเนื้อหา มีชีสเพิ่มสำหรับเนื้อหาที่น้องต้องการทราบเป็นพิเศษหรือการบ้าน
พี่kan จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
พี่ยาย่า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการสอนพิเศษ เริ่มจากพื้นฐานที่ควรรู้ เข้าสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น ทำโจทย์ที่ครอบคลุมและทันต่อปัจจุบัน สไตล์การสอน สนุก เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้
พี่เจิน จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นรูปแบบการสอนที่เข้าใจจง่าย เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้
พี่เฟริส จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นพื้นฐานตามหนังสือเรียน เมื่อน้องเข้าใจดีแล้วจะติวข้อสอบ เพื่อเพิ่มเกรด หรือ สอบเข้า สอนด้วยบรรยากาศกันเองสบายๆ น้องจะได้ไม่เครียด
พี่พลอย จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ -
พี่เหมียว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ อธิบายเข้าใจง่าย

ชัดเจน ดูแลตัวต่อตัว

สอนสนุก
พี่โบ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ มีสรุปเนื้อหา แนวข้อสอบ ตุลโจทย์
พี่แอมป์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบการสอนพิเศษ สอนแบบเข้าใจเนื้อหามากขึ้น อธิบายหลักการสอดแทรกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย เป็นกันเองกับน้อง ไม่เครียด ซักถามได้จนกว่าจะเข้าใจ หากยังสงสัย พี่ยินดีกลับไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องมากที่สุดมาให้น้องค่ะ
พี่จิ๋ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ - สามารถสอนได้ทั้งสนทนาและหลักการใช้ภาษา(แกรมม่า) สามารถพูดอังกฤษได้เหมือนภาษาแรก

คอมพิวเตอร์ - การใช้ซอฟท์แวร์ทั่วไป(Adobe Photoshop, MS Office) เขียนเว็บขั้นพื้นฐาน และฮาร์ดแวร์ขั้นพื้นฐาน
พี่อาย จาก-
รูปแบบการสอนพิเศษ เน้นการทำโจทย์ ตีโจทย์ให้แตก ตามหลักสูตรที่น้องๆเรียน
และนอกเหนือจากบทเรียนที่จำเป็น
เน้นการคิดเลขเร็ว เพราะการคิดเลขเร็วเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ และจะทำให้น้องๆทำข้อสอบทันในห้องสอบ และเป็นการทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของน้องๆอีกด้วย ในวิชาวิทยาศาสตร์อาจมีการทดลองเล็กๆให้น้องได้เห็นการทดลองจริง เพื่อให้น้องๆสามารถเรียนรู้คู่กับการทดลองที่สนุกๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในส่วนวิชาอื่นๆ พี่จะติวตามหลักสูตรที่น้องๆเรียน และเทคนิคการจำง่ายๆในแต่ละวิชา
พี่กอล์ฟ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รูปแบบการสอนพิเศษ มึความสามรถในการสอน สามารถอธิบายให้เจ้าใจได้โดยง่าย สมัยเรียนเคยเป็น tutorวิชาคณิตศาตร์ อังกฤษ วิทยาศาตร์ สังคม มาก่อน ให้กับนร.ม1-ม.3 ของนร.โรงเรียน อัสสัมชัญ