รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 475
ชื่อเล่น แก้ว
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจ
สนุกสนาน เป็นกันเอง
ไม่เครียดนะคะ
นอกนั้นแล้วยังสอนทำการบ้านทั่วไป

รหัสติวเตอร์ 190
ชื่อเล่น โต๊ด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนแบบอธิบาย concept และ เน้นการทำโจทย์ โดยจะไล่ระดับตั้งแต่ง่ายไปยาก และจะให้การบ้านน้องๆไปทำเพื่อให้พบปัญหาด้วยตนเอง

รหัสติวเตอร์ 6796
ชื่อเล่น เม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เอาใจใส่ :)

รหัสติวเตอร์ 5469
ชื่อเล่น บิว
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่ายที่สุด พร้อมทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น

รหัสติวเตอร์ 314
ชื่อเล่น หนุ่ม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ สอนให้คิดเป็น

รหัสติวเตอร์ 11988
ชื่อเล่น บอนด์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจในเนื้อหา และทำโจทย์เพื่อพัฒนาทักษะ มีการทบทวนก่อนเรียน และสรุปเนื้อหาก่อนเลิกทุกครั้ง

รหัสติวเตอร์ 561
ชื่อเล่น ปาล์ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฝึกหัดเเละเนื้อหา

รหัสติวเตอร์ 417
ชื่อเล่น หนุ่ย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 8041
ชื่อเล่น ป่าน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้ทำความเข้าใจ และฝึกฝนกับแบบฝึกหัดทบทวน

รหัสติวเตอร์ 217
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแทรกสาระนอกบทเรียน
สนุกควบคู่ความรู้ เพลิดเพลินขณะเรียน ยิ้มแย้มกับนักเรียน

รหัสติวเตอร์ 3708
ชื่อเล่น เจิน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นรูปแบบการสอนที่เข้าใจจง่าย เพื่อให้น้องๆสามารถนำไปใช้ในห้องสอบได้

รหัสติวเตอร์ 10333
ชื่อเล่น ลี
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาญี่ปุ่น
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจและทำได้จริง

รหัสติวเตอร์ 11455
ชื่อเล่น โจโจ้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เรียนสนุก มีสาระ

รหัสติวเตอร์ 5194
ชื่อเล่น อ๊อด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยาย อธิปราย

รหัสติวเตอร์ 6474
ชื่อเล่น ปุ๋ยเล๊ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เนื้อหาครอบคลุม กระทัดรัด ฝึกตะลุยโจทย์

รหัสติวเตอร์ 528
ชื่อเล่น เปลเล่ย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1.เน้นการในแต่ล่ะบทในช่วงแรก และรวมบทในตอนท้าย เพิ่มการบูรณาการกับวิชาอื่นในแง่ของความคิด
2.หัดเด็กให้คิดเป็นด้วยตนเอง พึ่งตนเองมากขึ้นโดยติวเตอร์เป็นผู้แนะนำ
3.อยากขอให้ทางรุ่นพี่หรือบุคคลที่เคยสอนมาแล้วช่วยแนะชี้ทางให้ผมด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนเลยครับ แต่ที่สำคัญนั่นคือใจที่มุ่งมั่นผมมีเต็มเปี่ยมแน่นอนครับ
ขอบคุณครับ

รหัสติวเตอร์ 8353
ชื่อเล่น หมี
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นคอนเซ็ปและทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 6084
ชื่อเล่น แป้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว เน้นความรู้และความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 11052
ชื่อเล่น ปาล์ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเองกับผู้เรียน พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เน้นยกตัวอย่างประกอบ ถ้าเป็นภาษาจีนมักจะให้จำเป็นรูปภาพ หรือสังคมจะเล่าเป็นเรื่องราว/วาดภาพ เพื่อความสนุกในการเรียนและจดจำได้ง่ายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 521
ชื่อเล่น โนว์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ เเล้วฝึกทำโจทย์ เน้นการบ้านเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น พร้อมสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนในแต่ละวันก่อนสอนจบ และเน้นกาสอนแบบไม่ตึงเครียด