รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 3932
ชื่อเล่น แอล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง ค่อยๆๆ อธิบายให้เข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 105
ชื่อเล่น บัว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นไปทางให้ความเข้าใจ
เน้นให้เด็กสนุกกับการเรียน ไม่เบื่อหน่าย
ให้ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจจากแบบฝึกหัด ให้ได้ทำการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการอธิบายเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

รหัสติวเตอร์ 486
ชื่อเล่น เอ๋
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นเข้าใจ

นำไปใช้ได้

รหัสติวเตอร์ 501
ชื่อเล่น บอยเถา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เริ่มจากพื้นฐานให้การบ้านทบทวนบทเรียน ตะลุยโจทย์ เพื่อให้ทราบเทคนิคเเละรูปแบบการวิเคราะห์โจทย์

รหัสติวเตอร์ 329
ชื่อเล่น ต่าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ให้สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นต่อไปได้ มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ(พี่สอนน้อง)ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แต่ไม่ผิดเนื้อหาสาระ

รหัสติวเตอร์ 2677
ชื่อเล่น แจ็ค
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าการท่องจำ เน้นการพัฒนาทุกทักษะ และเน้นการแก้ปัญหาทักษะที่ไม่ถนัดของผู้เรียน มีประสบการณ์การสอนระดับมหาวิทยาลัย

รหัสติวเตอร์ 5277
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สร้างความคุ้นเคยกับน้อง
ทดสอบพื้นฐานความรู้ของน้อง เริ่มสอนจากเรื่องง่ายไปหายาก
อธิบายบทเรียนโดยเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ทำแบบฝึกหัดทบทวน อาจสอดแทรกการเล่นเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

รหัสติวเตอร์ 10042
ชื่อเล่น กอล์ฟ
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตรงตามเนื้อหา สอนสูตรลัด ทบทวนและติวสอบ

รหัสติวเตอร์ 11583
ชื่อเล่น บัว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนทั้งหลักไวยกรณ์ในหลักสูตรการศึกษา สอนคำศัพท์ต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์ และยังสอนทักษะการสื่อสาร(พูดเป็นภาษาอังกฤษขณะสอน)ได้อีกด้วย เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีสำเนียงแบบอเมริกันอย่างชัดเจน ไม่ติดขัด มีผลสอบCU-TEPครั้งล่าสุด 86/120 ค่ะ :)

รหัสติวเตอร์ 12201
ชื่อเล่น ป๊อป
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี เคมีอินทรีย์ โดยดูจากความต้องการของน้องๆ เป็นกันเอง มีการสรุปเนื้อหาหลักๆ มีเอกสารสอนเพิ่มเติมให้ เพื่อให้น้องๆเข้าใจได้มากขึ้นนะ ^__^ ถ้าน้องๆสนใจแอดไลน์มาคุยสอบถามพี่ก่อนได้คะ ID: poppurikk

รหัสติวเตอร์ 10208
ชื่อเล่น อุ๊ย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย

รหัสติวเตอร์ 9229
ชื่อเล่น แจง
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 11055
ชื่อเล่น พลอย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหาที่น้องเรียน มีเสริมเทคนิคให้จำง่าย เข้าใจง่าย เน้นสอนสนุก มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ

รหัสติวเตอร์ 6770
ชื่อเล่น มาร์ช
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ - เน้นความเข้าใจ
- เป็นกันเอง ไม่ให้น้องเกร็ง กล้าซักถาม
- ให้ลองทำโจทย์ เพื่อไปทำข้อสอบได้
- มีสื่อประกอบการสอน

รหัสติวเตอร์ 12771
ชื่อเล่น mint
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ทำชีท
สอนtricksในการทำข้อสอบ
อธิบายตรงสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ใช้เอกสารของโรงเรียนนักเรียนและของตัวเองควบคู่ไปด้วย (INTER)

มหาวิทยาลัย:
University of Strathclyde, UK

วิชาที่สอน:
IGCSE - Math(core/extended)
IB - Math(SL/studies)
- Economics(SL)
IELTS

สถานที่สอน:
BTS
ekamai
empo
siam
starbucks

รหัสติวเตอร์ 426
ชื่อเล่น เป๊ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีส และโจทย์ให้ทำ พร้อมอธิบายเนื้อหา มีเทคนิคการทำโจทย์ที่ยากได้โดยง่าย

รหัสติวเตอร์ 116
ชื่อเล่น ตี๋
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้เทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว มีเอกสารการสอน และทำแบบทดสอบต่างๆ เรียนสบายๆไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 12345
ชื่อเล่น อี๊ด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้ภาษาและหลักการที่เข้าใจง่าย เน้นการฝึกทำโจทย์เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึ้น มีบรรยากาศที่เป็นกันเองเพื่อให้เกิดความสนุกในการเรียนการสอน

รหัสติวเตอร์ 101
ชื่อเล่น อ้อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1.สอนเด็กโดยปลูกแนวความคิดให้เด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาและประยุกต์แนวความคิดได้

รหัสติวเตอร์ 12465
ชื่อเล่น ตุลย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจเป็นหลักและพื้นฐานของเนื้อหาที่เรียน สามารถมองเนื้อหาแบบภาพรวมและเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ สอนแบบเป็นกันเองและสอดแทรกประสบการณ์ความรู้นอกเหนือตำราเข้าไปด้วยเพื่อให้น้องได้มีความรู้อย่างแท้จริง