รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 13162
ชื่อเล่น อ้น
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -สอนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม(ไม่เกิน4คน)
-สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้และการประยุกต์
-สอนโดยใช้แบบฝึกหัดของโรงเรียน/ติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 2653
ชื่อเล่น เต้
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปูพื้นฐาน ให้เด็กที่อ่อน
เพิ่มความเชื่อมั่น
และสร้างความแข็งในวิชาด้วย
ข้อสอบที่มากมาย

รหัสติวเตอร์ 2934
ชื่อเล่น ภูมิ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ พิสูจน์สูตรและทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 489
ชื่อเล่น อะตอม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สบายๆ ไม่เครียด
วิชาที่ต้องการสอนคือ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นครับ สนุกแน่ ภาษานี้รอดูไปว่าจะบูมไม่บูมอ่า
อิอิ

รหัสติวเตอร์ 595
ชื่อเล่น อ๊อฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเดียวหรือกลุ่มย่อยเน้นการสอนที่เข้าใจเป็นหลัก ทำแบบฝึกหัดและข้อสอบที่หลากหลายเป็นกันเอง และมีเอกสารข้อสอบให้ไม่เครียด ยิ้มแย้มแจ่มใส

รหัสติวเตอร์ 10956
ชื่อเล่น กาละแม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 6474
ชื่อเล่น ปุ๋ยเล๊ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เนื้อหาครอบคลุม กระทัดรัด ฝึกตะลุยโจทย์

รหัสติวเตอร์ 2627
ชื่อเล่น มิ้ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ --

รหัสติวเตอร์ 13343
ชื่อเล่น วาว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ พูดเข้าใจง่าย
เตรียมตัวก่อนสอนทุกครั้ง

รหัสติวเตอร์ 11055
ชื่อเล่น พลอย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหาที่น้องเรียน มีเสริมเทคนิคให้จำง่าย เข้าใจง่าย เน้นสอนสนุก มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ

รหัสติวเตอร์ 121
ชื่อเล่น ซี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ใช้ความคิด
ความหาการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 326
ชื่อเล่น ตั๊ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนทำความเข้าใจ ให้น้องๆเข้าใจง่าย
เป็นกันเอง สอนแบบพี่สอนน้อง


รหัสติวเตอร์ 433
ชื่อเล่น Earth
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เฮฮาแต่ได้สาระ แบบกันเอง แต่ก็ขึ้นกับความต้องการของน้องที่เรียน

รหัสติวเตอร์ 2876
ชื่อเล่น อั้น
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนให้เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 320
ชื่อเล่น จอย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนการบ้าน , เนื้อหาตามหลักสูตร , ทำข้อสอบ และเตรียมสอบเข้าต่างๆ เน้นความเข้าใจหลักการและไม่เครียดจนเกินไป

รหัสติวเตอร์ 13444
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Writing)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้เอง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ writing, reading, listening และ grammar using และมีเทคนิคการสอนพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด และสอบเข้า โดยมี แบบฝึกหัดมากมายจาก textbook ชั้นนำ จากทั้ง USA,UK,Australia และแนวข้อสอบเก่าๆ อีกมากมาย

รหัสติวเตอร์ 312
ชื่อเล่น เบิร์ด
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนในรูปแบบสบาย สบาย เป็นกันเอง
แต่ต้องได้เนื้อหาความรู้ครบถ้วนครับ

รหัสติวเตอร์ 321
ชื่อเล่น วี
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 7575
ชื่อเล่น ดล
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจ จำโดยปฏิบัติ
ใช้เป็น สื่อสารได้

มีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายเพื่อรองรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

รหัสติวเตอร์ 4831
ชื่อเล่น กล้วย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไปสอนที่บ้าน