รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 618
ชื่อเล่น เอิร์น
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาญี่ปุ่น
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนปูพื้นฐานคำศัพท์ ไวยกรณ์์ให้แน่น
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจ
น้องๆอยากเน้นเรื่องไหนก็บอกได้เลยจ้ะ


จัดห้าย ^-^

รหัสติวเตอร์ 12622
ชื่อเล่น กิ๊ฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง เน้นความเข้าใจของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 10117
ชื่อเล่น ย้ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาในระดับง่ายจนไปถึงระดับยาก

รหัสติวเตอร์ 11252
ชื่อเล่น ดาด้า
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก
สอนที่บ้าน หรือตามสถานที่ที่สะดวก บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ไม่น่าเบื่อ สำหรับน้องๆที่อ่อนวิชาต่างๆ นั้นไม่ต้องกลัวนะคะ ถ้าเรียนกับพี่ พี่จะช่วยปูพิ้นฐานให้แน่น เพื่อให้น้องมีความมั่นใจ และอยากที่จะฝึกฝนวิชานั้นๆ ด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะ

รหัสติวเตอร์ 667
ชื่อเล่น บอมบ์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการเจาะจงศึกษาเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษตรงส่วน/ระดับไหน ตั้งแต่การปูความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานจริงในสถาบันการศึกษา และชีวิตประจำวัน

และช่วยเสริมทักษะในด้านที่ผู้เรียนไม่ถนัด

การเรียนการสอนเป็นกันเอง
สื่อการสอนจะเน้น การใช้ชีทเนื้อหา และแบบฝึกหัด ควบคู่กัน

รหัสติวเตอร์ 5098
ชื่อเล่น น้ำ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการนำไปใช้ได้จริงเช่นภาษาอังกฤษ สำหรับคณิตศาสตร์เน้นฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 315
ชื่อเล่น กลอง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุกพร้อมเทคนิคมากมาย+ถามตอบผ่านเวปไซด์+จัดทำไฟล์วีดีโอเฉลยที่น้องๆถามมา มีเอกสารในการสอนและมีโจทย์ตั้งแต่ง่ายถึงยาก(โอลิมปิกวิชาการ)

รหัสติวเตอร์ 516
ชื่อเล่น อุ๊บอิ๊บ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สนุกสนาน
มีเทคนิคการจำ สอนเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 4507
ชื่อเล่น ผึ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจของผู้เรียน ตอบสนองตามสไตล์ของผู้เรียน สอนอย่างเป็นกันเองเพื่อให้ผู้เรียนๆอย่างสนุก กล้าคิดกล้าถาม กล้าแสดงออก
เน้นการสอนตั้งแต่การปูเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ตลอดจนระดับต่อๆมา รวมถึงแบบฝึกหัดที่เน้นความเข้าใจเบื้องแรกจนถึงขั้นประยุกต์ใช้ได้ และยังสอดแทรกเทคนิคการทำข้อสอบที่สามารถนำไปใช้ในสนามสอบได้จริง
โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษจะสอนทั้งไวยากรณ์ ศัพท์ เทคนิคต่างๆเรียนเกินชั้นเรียนได้ ถ้าต้องการค่ะ

รหัสติวเตอร์ 243
ชื่อเล่น โตน
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ หนังสือและอธิบายแสดงวิธีทำ

รหัสติวเตอร์ 2613
ชื่อเล่น หนู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นอธิบายใ้ห้เข้าใจ ฝึกให้คิดเป็น แนะวิธีคิดลัดต่างๆ ให้ผู้ใช้นำไปประยุกต์ให้เข้ากับที่ตนเองถนัดที่สุด มีประสบการณ์สอนตามบ้านกับ นร.รร.สาธิต, นร.พยาบาลและ รร.นานาชาติ (เซนต์ สตีเฟ่น, ฮาร์โรว์)

รหัสติวเตอร์ 1801
ชื่อเล่น กุ๊กไก่
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ติวเตรียมสอบ ตะลุยโจทย์

รหัสติวเตอร์ 36
ชื่อเล่น เมย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีทและบทสรุปเนื้อหาที่น้องเรียนมาให้ พร้อมกับคำอธิบายเพิ่มเติม พยายามถามเด็กเสมอหลังจากที่อธิบายแต่ละเรื่องเสร็จ ว่า ไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่า ถ้าเร็วหรือช้าไปก็บอกนะ

รหัสติวเตอร์ 561
ชื่อเล่น ปาล์ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฝึกหัดเเละเนื้อหา

รหัสติวเตอร์ 6357
ชื่อเล่น ตั้ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิชาที่สอนพิเศษ #1 แคลคูลัส
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื่อหาให้เข้าใจได้ง่าย + ฝึกทำโจทย์เพื่อเน้นความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 159
ชื่อเล่น แหม่ม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาญี่ปุ่น
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความสนุกสนาน เป็นกันเองกับทุกคน ให้คนที่เรียนกับเรามีความสุขและเข้าใจกับสิ่งที่เราถ่ายทอดไป

รหัสติวเตอร์ 9715
ชื่อเล่น มิ้นท์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ดูความสามารถของนักเรียนก่อน หลังจากนั้นต่อยอดจากที่นักเรียนรู้ค่ะ มีชีท และตัวอย่างข้อสอบมากมาย

รหัสติวเตอร์ 2765
ชื่อเล่น แป๋ว
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัว ให้ทำแบบฝึกหัด

เน้นสอนจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 11160
ชื่อเล่น ข้าว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 328
ชื่อเล่น ออย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนกล้าซักถาม เน้นทำแบบฝึกหัด และอธิบายเป็นรายข้อ