รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 3027
ชื่อเล่น บิ๋ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีการเตรียมเอกสารให้ทุกครั้งที่เรียน เริ่มต้นด้วยการอธิบายทฤษฎี ต่อด้วยอธิบายด้วยโจทย์ตัวอย่าง และให้ทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 11010
ชื่อเล่น เปรม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีทั้งสาระและความสนุกสนาน เพื่อการเรียนที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป

รหัสติวเตอร์ 567
ชื่อเล่น เบียร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหา แบบฝึกหัด เตรียมสอบ
สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่มก็ได้

รหัสติวเตอร์ 5913
ชื่อเล่น เบญ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาจีน
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -สอนตามหลักสูตร
-เพิ่มทริคในการทำการบ้านและข้อสอบ
-สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 88
ชื่อเล่น อ้อ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ - ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในขั้นตอนของเนื้อหาเชื่อมโยง บทเรียน และเน้นวิธีคิดในการทำโจทย์
- ทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ
- การประมวลความรู้ที่ได้รับ

รหัสติวเตอร์ 9278
ชื่อเล่น บี๋
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจ ปูพื้นฐานให้แน่นให้ทำโจทย์เยอะ ใส่ใจผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 2643
ชื่อเล่น รุ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เรียนล่วงหน้า เรียนเพิ่มเกรด ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ โดยสรุปเนื้อหา ใจความสำคัญและฝึกทำข้อสอบต่าง ๆ สอนการบ้านทั่วไป

รหัสติวเตอร์ 8930
ชื่อเล่น ข้าวโอ๊ต
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ หนังสือ

รหัสติวเตอร์ 13226
ชื่อเล่น พี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1. พาผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีและนิยามทางคณิตศาสตร์
2. ยกตัวอย่างและสาธิตการทำโจทย์
3. ให้ผู้เรียนลองทำแบบฝึกหัด
4. ให้การบ้านแก่ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจในคณิตศาสตร์

รหัสติวเตอร์ 505
ชื่อเล่น กิ๋ว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาญี่ปุ่น
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ พี่สอนน้อง เป็นกันเอง
วิธีการสอนแล้วแต่ว่าน้องเป็นอย่างไร แล้วจะต้องเพิ่มตรงไหนให้มันดีขึ้น
หาวิธีที่เหมาะกับน้องมากที่สุดและทำให้น้องเข้าใจได้ง่าย ๆ

รหัสติวเตอร์ 5544
ชื่อเล่น โน้ต
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทฤษฎี หัดทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 60
ชื่อเล่น ปอนด์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปูพิ้นฐานของวิช่าให้มั่นคง แล้วจึงฝึกหัดทำโจทย์ โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบโจทย์ ในแต่ละปี...

วิเคราะห์ถึงแน้วโน้มข้อสอบ

มีเอกสารประกอบการเรียนแจก ฟรี

รหัสติวเตอร์ 11941
ชื่อเล่น แนน
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยดูบุคคลิกและนิสัยของเด็ก เน้นเข้าใจพื้นฐานก่อนจะสอนเทคนิคที่ทำให้คิดเลขง่ายขึ้น วิทยาศาสต์ร์เน้นเข้าใจ สามารถอธิบายเป็นเหตุผลได้ มากกว่าท่องจำเพียงอย่างเดียว

รหัสติวเตอร์ 395
ชื่อเล่น ป้อม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ
สอนแบบเป็นกันเองเข้าใจง่าย
มีเอกสารการสอนประกอบ

รหัสติวเตอร์ 5884
ชื่อเล่น ปัญ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จับหลักส่วนสำคัญของเนื้อหาและสูตร พร้อมทั้งมีโจทย์แบบฝึกหัดให้หัดประยุกต์

รหัสติวเตอร์ 96
ชื่อเล่น ก้อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เอกสารที่จัดให้ตรงตามหลักสูตรของระดับชั้นของนักเรียน

รหัสติวเตอร์ 386
ชื่อเล่น ป๋อม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสนุกสนาน
มีกิจกรรมสำหรับน้องๆ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังเน้นความรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

รหัสติวเตอร์ 203
ชื่อเล่น เนอส
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง สอนตามชีท หรือแบบที่ผู้เรียนต้องการ

รหัสติวเตอร์ 438
ชื่อเล่น เตย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ฝึกทำโจทย์หลากหลาย

รหัสติวเตอร์ 1236
ชื่อเล่น มล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหนังสือเรียน และ หาแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติม