รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 6422
ชื่อเล่น ฟาโรห์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เฮฮา ไม่ซีเรียสได้ครบทุกเนื้อหา ได้ทั้งโจทย์รูปแบบต่างๆ

รหัสติวเตอร์ 806
ชื่อเล่น ไหมแพร
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Reading)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ กลุ่มย่อยหรือเดี่ยว

รหัสติวเตอร์ 542
ชื่อเล่น บอส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิธีการสอนแบบบรรยาย ประกอบการใช้ตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละเรื่อง และอาจมีการทดสอบย่อยวัดความรู้หลังจากเรียนแต่ละบทจบไป

รหัสติวเตอร์ 12433
ชื่อเล่น โอ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 5182
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 พื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปรับเปลี่ยนตามลักษณะของผู้เรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 459
ชื่อเล่น นิว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจง่าย หาวิธีที่ง่ายเเก่การจำ เเละเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 558
ชื่อเล่น แบงค์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ดูจากเนื้อหาที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียน
อธิบายเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการบ้านและข้อสอบได้

รหัสติวเตอร์ 401
ชื่อเล่น อุ๋ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้กิจกรรม เกม แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เน้นให้เด็กมีความสนุกกับการเรียน และการนำไปใช้ไ้ด้จริง โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหรือสอนแบบสองภาษาได้

รหัสติวเตอร์ 6012
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์/แบบฝึกหัด มีเทคนิคเสริมเพิ่มเติมเพิ่มความเข้าใจ เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 4467
ชื่อเล่น ปลา
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ฝึกฝนสมาธิน้องๆ

รหัสติวเตอร์ 10117
ชื่อเล่น ย้ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาในระดับง่ายจนไปถึงระดับยาก

รหัสติวเตอร์ 9170
ชื่อเล่น นก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐาน และติวโจทย์ เน้นเข้ากับผู้เรียนเป็นสำคัญ

รหัสติวเตอร์ 384
ชื่อเล่น ตี๋
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีชีทเอกสารประกอบการสอน สอนโดยสรุปเนื้อหา +ทำโจทย์เอนทรานซ์

รหัสติวเตอร์ 5366
ชื่อเล่น สอง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สนุกสนาน เป็นกันเอง สอนแบบพี่สอนน้อง
ยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างจนกว่าจะเข้าใจ สอนแบบผ่อนคลาย ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 1546
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหลักการสอนส่วนใหญ่ที่ได้เรียนมา

โดยเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และใช้เกมเข้ามาประยุกต์ด้วย เพื่อเป็นการคั่นระหว่างชั่วโมงการสอนที่นาน

รหัสติวเตอร์ 340
ชื่อเล่น ก้อง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ จะเน้นการสอนที่ให้ความเข้าใจ มากกว่าการจำสูตร พอเข้าใจแล้วก็จะให้ทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะ

รหัสติวเตอร์ 8601
ชื่อเล่น ยะ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการเชื่อมโยงให้เข้าใจที่มาและพื้นฐาน สอดแทรกการประยุกต์ใช้
ฝึกทักษะจากโจทย์ตามลำดับความยากง่าย

รหัสติวเตอร์ 379
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการปูพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหา
เพื่อประยุคในโจทย์ ต่อไป
มีการแจกเอกสาร รวมทั้งช่วยดูแลการบ้าน

รหัสติวเตอร์ 1617
ชื่อเล่น แมว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สรุปเนื้อหาที่สำคัญพร้อมโจทย์สำหรับทำแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 484
ชื่อเล่น เปรม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ ให้นักเรียนฝึกคิดพิจารณา ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น..
บูรณาการให้นักเรียนสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ ไม่ใช่เพียงแค่ข้อสอบ