รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 348
ชื่อเล่น แพร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์ที่หลากหลาย สอนแบบเป็นกันเอง เพื่อให้น้องรู้สึกสบาย และกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจมากขึ้น

รหัสติวเตอร์ 582
ชื่อเล่น เติ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนแบบธรรมชาติ

รหัสติวเตอร์ 261
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นฝึกให้นักเรียนทำ ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกับเขา

รหัสติวเตอร์ 5378
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ หนังสือที่ให้สอนมีทั้งหนังสือที่ผู้เรียนเรียนอยู่และหนังสือเสริมเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ให้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยในบางเรื่องเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ไปสอนที่ไหนก็ได้ที่ใกล้กับbts และ mrt

รหัสติวเตอร์ 4639
ชื่อเล่น อ๋อม
สถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เอกสาร การสนทนา การทดสอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆ นักเรียน หรือผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 565
ชื่อเล่น พิม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -ให้ฝึกทำแบบฝึกหัด มีชีทเสริม
-ทบทวนบทเรียนจากที่น้องๆ เรียนมา
-สอนสบายๆ เป็นกันเอง ไม่ให้น้องๆ เครียด
-ไม่ใช้คำพูดที่วิชาการไป ใช้คำพูดง่ายๆ ที่เข้าใจได้ไม่ยาก

รหัสติวเตอร์ 182
ชื่อเล่น ยิ้ม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดย จะอธิบายลักษณะเนื้อหาก่อน จากนั้น จะยกตัวอย่างประกอบ แล้วให้ลองทำแบบฝึกหัด จากโจทย์ง่ายๆ ไปถึงโจทย์ขั้น advance แล้วให้การบ้านไปลองทำ พร้อมทั้งเฉลยอย่างละเอียด มีการเก็งข้อสอบให้ด้วย ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ Grammar จะเน้นการเข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ และนำไปใช้ทำข้อสอบได้จริง

รหัสติวเตอร์ 12114
ชื่อเล่น จือ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาก่อน แล้วค่อยๆทำโจทย์จากเบสิกไปจนยากขึ้น

รหัสติวเตอร์ 288
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ นำชีทที่ทางสถาบันจัดให้มาทำการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสอนเด็ก ใช้วิธีการสอนแบบให้เด็กลองทำเองก่อน แล้วชี้จุดบกพร่องเพื่อให้เด็กแก้ไข อธิบายให้เด็กใช้ความเข้าใจ ไม่ใช้วิธีการท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 10343
ชื่อเล่น ลีน่า
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำโจทย์ และพื้นฐานความเข้าใจ
มีการสอบหลังการสอนจบแต่ละบทค่ะ

รหัสติวเตอร์ 5941
ชื่อเล่น ตั๊ก
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ดูเนื้อหาที่น้องเรียน สอนการบ้านน้อง มีเอกสารหรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่น้องเรียน และเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจ

รหัสติวเตอร์ 1662
ชื่อเล่น บุ๋ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -เน้นการสอนความเข้าใจและที่มาซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี
-การทำโจทย์แนวแสดงวิธีทำ

รหัสติวเตอร์ 5866
ชื่อเล่น เปีย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจ และมีการทบทวนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง รูปแบบการสอน จะถูกเปลี่ยนตามสามารถของนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน

รหัสติวเตอร์ 4857
ชื่อเล่น เอก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง ทำให้น้องเข้าใจถึงจะเปลี่ยนเรื่องสอน

รหัสติวเตอร์ 5185
ชื่อเล่น มิ้ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก...เป็นกันเอง...เน้นการสอนแบบเข้าใจ ได้ทั้งช้าและเร็ว

รหัสติวเตอร์ 411
ชื่อเล่น ณัฐ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยาย เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด โดยยกตัวอย่างจากปัจจุบันสู่ความเข้าใจที่ถ่องแท้ ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ ผ่านไปแล้วก็ลืม เรียนเพื่อนำไปใช้ได้จริง ประกอบกับการนำเสนอมัลติมีเดีย

รหัสติวเตอร์ 10100
ชื่อเล่น บุ๋มบิ๋ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 8634
ชื่อเล่น โหน่ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มาการทดสอบก่อนเรียนความเพื่อวัดระดับเพื่อที่เตรียมการสอนได้เหมาะสม ขณะสอนสามารถสอบถามข้อข้องใจได้ทุกเวลา มีการทดสอบก่อนปิดครอสเพื่อทดสอบความรู้เพื่อเปนตัวชี้วัดผลการสอบ และมีการติดตามผล

รหัสติวเตอร์ 633
ชื่อเล่น ออย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ แจกชีทเรียนพร้อมรูปภาพประกอบการเรียนเพื่อทำให้เด็กเห็นภาพได้อย่างเข้าใจ เมื่อจบท้ายบทจะสอบด้วยข้อสอบที่ออกในแอดมิสชั่น เด็กจะได้เจอข้อสอบในหลากหลายรูปแบบ

รหัสติวเตอร์ 8376
ชื่อเล่น ปอ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เทคนิคการสอน คือ
- การฝึกทำโจทย์ ทำแบบฝึกหัด หรือ ตั้งคำถามระหว่างสอน ข้อนี้คือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะจะเป็นการกระตุ้นและดูว่าผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาหรือยัง การทำโจทย์หรือฝึกทำแบบฝึกหัดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียน รู้กรอบขอบเขตของเนื้อหา หรือ สามารถจับจุดสำคัญๆที่มักจะเจอในข้อสอบได้
-สร้างเทคนิคการจำต่างๆเฉพาะตัว เป็นทริคหรือสูตรลัดเพื่อใช้ในสนามสอบ
-ความเป็นกันเองระหว่าง ผู้เรียนและผู้สอนจะช่วยให้ ผู้เรียนกล้าที่จะตอบคำถาม ซักถามและแสดงความคิดเห็นมากกว่าในห้องเรียน ทำให้ทราบว่าแม่นเนื้อหาพอหรือยัง หรือ ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนบ้าง เพื่อให้ติวเตอร์สามารถอธิบายได้อย่างตรงจุด

การบ้านทั่วไป
-จะเน้นความเข้าใจของผู้เรียน การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง เหตุการณ์ประกอบจะช่วยทำให้ผู้เรียน เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
-สอนสนุก ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย