รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 4918
ชื่อเล่น อุ้ม
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นให้เข้าใจใชเนื้อหาก่อน

รหัสติวเตอร์ 25
ชื่อเล่น โต้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นปรับพื้นฐานให้แน่น และทำข้อสอบตามแนวที่ออกบ่อย และถ้านักเรียนต้องการความรู้ในเชิงลึกและการพิสูจน์ก็สามารถสอนได้อย่างลึกเพราะเรียนคณิตศาสตร์มาโดยตรง

รหัสติวเตอร์ 308
ชื่อเล่น ดิว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้น worksheet บรรยาย ทำแบบฝึดหัด

รหัสติวเตอร์ 405
ชื่อเล่น กิ๊ก
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ Lecture
ทำโจทย์+แนวข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 12771
ชื่อเล่น mint
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ทำชีท
สอนtricksในการทำข้อสอบ
อธิบายตรงสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ใช้เอกสารของโรงเรียนนักเรียนและของตัวเองควบคู่ไปด้วย (INTER)

มหาวิทยาลัย:
University of Strathclyde, UK

วิชาที่สอน:
IGCSE - Math(core/extended)
IB - Math(SL/studies)
- Economics(SL)
IELTS

สถานที่สอน:
BTS
ekamai
empo
siam
starbucks

รหัสติวเตอร์ 329
ชื่อเล่น ต่าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ให้สามารถเรียนคณิตศาสตร์ในขั้นต่อไปได้ มีเทคนิคการสอนที่ไม่น่าเบื่อ(พี่สอนน้อง)ใช้ภาษาเข้าใจง่าย แต่ไม่ผิดเนื้อหาสาระ

รหัสติวเตอร์ 95
ชื่อเล่น รุณ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 7477
ชื่อเล่น Key
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นยุทธวิธีการทำโจทย์ที่หลากหลาย (ทั้งวิธีมาตรฐานตามแบบเรียนและการใช้วิชามาร)
Basic แม่นยำ
Focus ไปที่หลักวิธีคิด ไม่เน้นการท่องสูตร

รหัสติวเตอร์ 290
ชื่อเล่น ใหม่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตรงตามเนื้อหาที่เรียน สรุปเนื้อหาสำคัญๆ ก่อนทำโจทย์ไปพร้อมๆกัน

รหัสติวเตอร์ 9953
ชื่อเล่น อีฟ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนโดยเปลี่ยนทัศนะคติของผู้เรียนให้มีใจรักในวิชานั้น ใช้หนังสือเรียนของน้องเป็นหลักและมีเอกสารเพิ่มเติมให้ เป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง ถามได้ตลอดเวลา สนุกสนานไม่เครียด เน้นเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบรวมถึงเทคนิคการจำต่างๆ

รหัสติวเตอร์ 4971
ชื่อเล่น ตี๋
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทั่วไป

รหัสติวเตอร์ 12650
ชื่อเล่น ดั๊ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สร้างความชอบ และความมั่นใจในวิชาที่เด็กเรียน เมื่อเด็กมีความมั่นใจ ก็จะเกิดการต่อยอดในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นของวิชานั้นๆ

รหัสติวเตอร์ 9701
ชื่อเล่น โบ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องการ โดยมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ เน้นทำโจทย์บ่อยๆเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น สนุกสนาน เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 402
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อที่ควรเข้าใจและใจความสำคัญ
พร้อมกับทำโจทย์เพื่อฝึกทักษะ
สนุกสนานเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 375
ชื่อเล่น อีฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายทฤษฎีพื้นฐานตามเอกสารที่ได้เตรียมไว้
หลังจากนั้นจะให้นักเรียนฝึกทำโจทย์เอง
ต่อมาจะเฉลยโจทย์เป็นขั้นตอน
และอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมกรณีจำเป็นเท่านั้น

รหัสติวเตอร์ 11999
ชื่อเล่น เช
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไม่เน้นให้มีการบ้าน เกิดความเข้าใจภายในเวลาเรียน แต่หากอยากได้แบบฝึกหัดทบทวน ก็สามารถหาให้ได้ เป็นกันเอง เรียกว่าสอนแบบตามสั่ง ฮ่าๆๆ

รหัสติวเตอร์ 13382
ชื่อเล่น ปู
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Writing)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเอง ทำโจทย์ข้อสอบ ไม่เครียด สนุก พร้อมเทคนิคการจำที่ดีมีประสิทธิภาพ

รหัสติวเตอร์ 11979
ชื่อเล่น ฟ้า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจเป็นสำคัญ ใส่ใจผู้เรียน หากสงสัยหรือมีคำถามสามารถถามได้ตลอด สอนทั้งการทำข้อสอบและการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน

รหัสติวเตอร์ 1236
ชื่อเล่น มล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหนังสือเรียน และ หาแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติม

รหัสติวเตอร์ 5017
ชื่อเล่น นุ่น
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์