รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 447
ชื่อเล่น ยุ้ย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยอธิบายให้น้องเข้าใจ ยกตัวอย่างให้ดู
พร้อมทั้งให้น้องได้ฝึกทำแบบฝึกหัด และการบ้านบ่อยๆ

รหัสติวเตอร์ 13085
ชื่อเล่น ต๋อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้น part of speech 8 กลุ่ม

รหัสติวเตอร์ 6211
ชื่อเล่น มิ้ว
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ สนุกสนาน ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 12303
ชื่อเล่น โมส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยให้น้องทำความเข้าใจและอธิบายในสิ่งที่น้องไม่เข้าใจสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มีแบบฝึกหัดแยกให้น้องทำอย่างหลากหลายครับ

รหัสติวเตอร์ 5396
ชื่อเล่น อุ๋ย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ทบทวนวิชาเรียน รวบทั้งสอนแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 2807
ชื่อเล่น หน่อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนจากประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอนโดยอาศัยความเข้าใจ สร้างความสนุกสนานในการเรียน

รหัสติวเตอร์ 9883
ชื่อเล่น แก้ว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้สนุก และง่ายต่อการนำไปใช้
ก่อนสอนจะ Test ก่อนจะได้รู้ว่าน้องอยู่ระดับไหน เพื่อที่จะง่ายต่อการสอนต่อไป

รหัสติวเตอร์ 350
ชื่อเล่น พิช
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนกฎหมายอย่างมีความรู้ช้นเนติบัณฑิต

รหัสติวเตอร์ 10062
ชื่อเล่น เบียร์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้กับการเรียน และการสอบ

รหัสติวเตอร์ 8073
ชื่อเล่น เกด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เจาะไปที่เนื้อหาที่น้องยังไม่เข้าใจและสอนให้น้องใช้ความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัด เน้นการฝึกฝนจนเกิดทักษะ

รหัสติวเตอร์ 8656
ชื่อเล่น รี่เฟิร์น
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนจากโจทย์ วิเคราะห์และตีโจทย์จากข้อสอบจริง มีการบ้านทบทวนการเรียนทุกอาทิตย์ มีสรุปให้หลังการเรียนทุกครั้ง โดยหลักสอนให้เห็นภาพการทดลอง เพื่อความเข้าใจ ไม่เน้นการจำ รวมถึงสอนหลักการอ่านหนังสืออย่างไรในเวลาอันน้อยเพื่อเตรียมตัวสอบ และสอดแทรกเทคนิคการจำส่วนตัวจากประสบการณ์ของผู้สอนเอง มีการสอนแบบเป็นกันเอง ทำให้เด็กไม่เครียด และกดดันจนเกินไป

รหัสติวเตอร์ 3641
ชื่อเล่น ฮ้ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเดี่ยว หรือกลุ่ม

รหัสติวเตอร์ 184
ชื่อเล่น เล็ก
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นการทำความเข้าใจ สอนแบบเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้อง คุยกันได้ ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 371
ชื่อเล่น เกตุ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ก่อนอื่นต้องดูพื้นฐานของน้องๆที่สอนก่อนว่าควรจะต้องเริ่มต้นสอนลักษณะไหนส่วนรูปแบบการสอนมักจะสอนแบบสบายๆเหมือนพี่สอนน้องสอบถามได้ทุกอย่าง รูปแบบการสอนมักเน้นพื้นฐานให้แน่นเพื่อการต่อยอดที่รวดเร็วเข้าใจง่ายขึ้นและก็จะเพิ่มความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์มา update เสมอ

รหัสติวเตอร์ 7251
ชื่อเล่น ข้าวกล้อง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาได้ สอนเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 395
ชื่อเล่น ป้อม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ
สอนแบบเป็นกันเองเข้าใจง่าย
มีเอกสารการสอนประกอบ

รหัสติวเตอร์ 9223
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้ความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 8391
ชื่อเล่น แตงโม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจพื้นฐานเป็นหลัก เมื่อเข้าใจแล้วแบบฝึกหัดหรือข้อสอบก็ไม่ใช่เรื่องยาก

รหัสติวเตอร์ 5
ชื่อเล่น พี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนทั้งแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย โดยผู้สอนมีประสบการณ์หลากหลายในการสอน เช่น ทบทวนเนื้อหา ปูพื้นฐาน, เรียนเนื้อหาล่วงหน้า, เตรียมสอบประจำภาค, เตรียมสอบเข้าเรียนต่อ, เตรียมสอบแข่งขัน เป็นต้น ทั้งนี้จะปรับเทคนิคการสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน โดยมุ่งเน้นที่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 4860
ชื่อเล่น เกตุ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเป็นกันเอง สบายๆฝึกให้ทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ