รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 4416
ชื่อเล่น ชิน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีประสบการณ์ทางการสอนคณิตศาสตร์มานานกว่า6ปี และสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง

รหัสติวเตอร์ 542
ชื่อเล่น บอส
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิธีการสอนแบบบรรยาย ประกอบการใช้ตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละเรื่อง และอาจมีการทดสอบย่อยวัดความรู้หลังจากเรียนแต่ละบทจบไป

รหัสติวเตอร์ 3753
ชื่อเล่น อ้วน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนได้ทุกระดับวัย ทั้งแบบ1-1 และแบบ
กลุ่ม สอนเน้นอธิบายให้นักเรียนเข้าใจท่องแท้ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 95
ชื่อเล่น รุณ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัว

รหัสติวเตอร์ 546
ชื่อเล่น อ๊อฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบตัวต่อตัว มีเอกสารการสอนให้
โดยเอกสารนั้นจะไม่มีครบทั้งหมดแต่จะเว้นช่องว่างไว้สำหรับความตั้งใจของผู้เรียน
นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดแยกส่วนต่างหากอีก

รหัสติวเตอร์ 7619
ชื่อเล่น นา
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย ดูเแลเอาใจใส่ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ โดยเนื้อหาการสอนยึดตามบทเรียน หรืออาจตกลงเพิ่มเติมได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ

รหัสติวเตอร์ 510
ชื่อเล่น เฟิสท์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายขอบเขต ที่มาของเนื้อหาที่จะสอน
จากนั้นอธิบายเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะที่ควรรู้(ซึ่งบางครั้งอาจมีทริคที่ช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น)
เมื่อสอนเสร็จจะมีคำถามที่สรุปเนื้อหาของที่สอนในวันนั้น เพื่อเป็นการแนะแนวแนวทางที่ข้อสอบจะออก

รหัสติวเตอร์ 10516
ชื่อเล่น นุ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้เข้าใจเนื้อหาทุกจุดแล้วจึงทำโจทย์เพื่อฝึกใช้เทคนิคต่างๆ

รหัสติวเตอร์ 540
ชื่อเล่น Sand
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Listening)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Writing)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ Listening-let student do the test to know their level and then teach how to say correctly word by word as well as added grammar, idiom and so on

รหัสติวเตอร์ 6131
ชื่อเล่น แม็ก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนสนุก เน้นเนื้อหา สามารถนำไปใช้ได้จริง

รหัสติวเตอร์ 8933
ชื่อเล่น ชมพู่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นสนุกและแทรกเนื้อหาเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น มีการถามซ้ำและทดสอบเป็นระยะๆ

รหัสติวเตอร์ 4887
ชื่อเล่น มุก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนไม่ซีเรียล สามารถเข้าใจได้ง่าย

รหัสติวเตอร์ 12740
ชื่อเล่น ตาต้า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นปูพื้นฐานและทำโจทย์เพื่อเสริมความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 347
ชื่อเล่น นุ้ย
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สอนเนื้อหาเข้าใจง่าย ย้ำตรงจุดที่ไม่เข้าใจ ฝึกการทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 11888
ชื่อเล่น ปิ่น
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบพี่น้อง สอนตามเนื้อและเทกนิคด้วยให้เข้าใจง่าย แล้วฝึกทำข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 6038
ชื่อเล่น เม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ส. 08.00-17.00 น.
อา. 08.00-12.00 น.

*สถานที่สอน: ทุกสถานที่ ที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ไปถึง

*รูปแบบการสอน:
- สอดแทรกเนื้อหา ความรู้นอกบทเรียน
- ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- เน้นความเข้าใจเป็นหลัก
- มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 1984
ชื่อเล่น Art
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจถึงเนื้อหา ตั้งแต่พื้นฐาน พอเข้าใจพื้นฐานแล้วจึงเริ่มเพิ่มประสบการณ์จากการทำโจทย์ ตั้งแต่โจทย์ง่ายๆ ไปจนถึงระดับโอลิมปิค (ขึ้นกับความสามารถของน้อง)

รหัสติวเตอร์ 198
ชื่อเล่น ฝน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เนื้อหา เข้าใจง่าย เน้นการทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 281
ชื่อเล่น รุจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาให้เข้าใจง่ายและสรุปเพื่อเพิ่มคะแนนในห้องสอบ สอนสบายๆ ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 5559
ชื่อเล่น ตรี
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอน เดี่ยว/กลุ่ม ได้ค่ะ