รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 932
ชื่อเล่น แอน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาในบทเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดได้ทันที เพิ่มเติมเกร็ดความรู้อื่นๆ

รหัสติวเตอร์ 10675
ชื่อเล่น ต้อง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม เพื่อความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 4705
ชื่อเล่น พง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนชิวๆสนุุกๆ เน้นให้เข้าใจเนื้อหาให้ได้ง่ายๆ เป็นกันเองให้มากที่สุด

รหัสติวเตอร์ 476
ชื่อเล่น อุ้ย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คอมพิวเตอร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม แลถถ้ามีอุปกรณ์จะให้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

รหัสติวเตอร์ 537
ชื่อเล่น บ๊อบ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยายประกอบสื่อ เช่น ลูกโลก, my mapping, PPt, Video, ภาพประกอบ (ผ่าน NoteBook)เน้นสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียน"อยาก"เรียนรู้ (ระเบิดจากข้างใน)เป็นเพื่อนกับผู้เรียน ประเมินผลทุกชั่วโมง ร่วมกับกิจกรรมผ่อนคลายอื่นที่ผู้เรียนสนใจ

รหัสติวเตอร์ 5317
ชื่อเล่น kan
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน

รหัสติวเตอร์ 346
ชื่อเล่น จ๋า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ใช้วิธีการสอนแบบเป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป เน้นให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่สงสัย

รหัสติวเตอร์ 11999
ชื่อเล่น เช
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไม่เน้นให้มีการบ้าน เกิดความเข้าใจภายในเวลาเรียน แต่หากอยากได้แบบฝึกหัดทบทวน ก็สามารถหาให้ได้ เป็นกันเอง เรียกว่าสอนแบบตามสั่ง ฮ่าๆๆ

รหัสติวเตอร์ 9
ชื่อเล่น ฮาร์ท
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาญี่ปุ่น
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ภาษาอังกฤษ จะสอนเน้นGrammar กับConversationใช้ในการคุยกับชาวต่างชาติ
Reading จะเน้น เทคนิคการทำข้อสอบReading ให้ได้คะแนนดีๆ
นอกจากนั้น จะสอนหลักการออกเสียงภาษา (Phonetics) เพิ่มเติมให้ ,วิธีเปิดdictionary และวิธีเขียน Essay ให้มีข้อผิดน้อยที่สุด

ภาษาญี่ปุ่น สามารถสอนได้ตั้งแต่ผู้สนใจเริ่มเรียน จนถึงระดับสอง (ผู้สอนผ่านการสอบวัดระดับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2แล้ว)สามารถสอนภาษาพูด เพื่อการใช้สนทนากับชาวญี่ปุ่นได้

รหัสติวเตอร์ 344
ชื่อเล่น ปูเป้
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยการอธิบายด้วยการเล่าเรื่องให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายโดยมีการเปรียบเทียบกับเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนเอง แล้วมาโยงเข้ากับเรื่องที่จะสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น

รหัสติวเตอร์ 731
ชื่อเล่น น้อยหน่า
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้นักเรียนได้รับควมรู้พื้นฐานมากที่สุด และทำแบบฝึกหัดพร้อมสอนวิธีคิดหลายๆแบบ

รหัสติวเตอร์ 6334
ชื่อเล่น พงษ์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ไม่เครียด สอนเป็นกับเอง สบาย
มีเอกสารให้ และlvoเทคนิคการทำโจทย์ให้ง่าย

รหัสติวเตอร์ 4915
ชื่อเล่น มาร์ท
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สำหรับน้องที่ต้องการเทคนิคการทำโจทย์ที่รวดเร็ว พี่สอนทำโจทย์ และเนื้อหาที่แม่นยำให้อย่างละเอียดเป็นกันเองครับ

รหัสติวเตอร์ 5365
ชื่อเล่น ก๊อก
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพิเศษตามบ้าน

รหัสติวเตอร์ 8321
ชื่อเล่น ลี่
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เข้าใจง่าย มีเทคนิคในการจำ

รหัสติวเตอร์ 6796
ชื่อเล่น เม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เอาใจใส่ :)

รหัสติวเตอร์ 1478
ชื่อเล่น กิฟท์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาจีน
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ - ทำความคุ้นเคยกับผู้เรียน เรียนรู้นิสัยและปรับการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียน - เนื้อหาที่สอนจะใช้หนังสือหลัก หนังสือเสริมเพิ่มเติม (อาจสอนเนื้อหาที่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา) นอกจากนี้จะเพิ่มเรื่องของการทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

รหัสติวเตอร์ 322
ชื่อเล่น เอ๊ด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง บรรยายจนกว่าจะเข้าใจ ปรับตัวตามน้องที่เรียนด้วย เร็ว/ช้าได้ตามสถานการณ์

รหัสติวเตอร์ 10821
ชื่อเล่น อิ่ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ สอนซ้ำได้จนกว่าจะเข้าใจ ไม่ดุ

รหัสติวเตอร์ 9170
ชื่อเล่น นก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐาน และติวโจทย์ เน้นเข้ากับผู้เรียนเป็นสำคัญ