รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 12323
ชื่อเล่น มายด์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 11435
ชื่อเล่น เฟิร์น
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ จำเป็นภาพ มีแบบฝึกหัดให้ทำจะได้ไม่ลืม

รหัสติวเตอร์ 549
ชื่อเล่น แอ๊ปเปิ้ล
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการพูดคุยกันทำความเข้าใจ และทำแบบฝึกหัด เพราะการได้ลงมือปฏิบัติจะทำให้เข้าใจมากขึ้นและจดจำได้มากขึ้น

รหัสติวเตอร์ 360
ชื่อเล่น อุ้ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนที่จะต่อยอดให้สูงขึ้นไป เน้นความเข้าใจมากกว่าจำ และมีเทคนิคในการจดจำ

รหัสติวเตอร์ 316
ชื่อเล่น แก้ว
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเอกสารประกอบการเรียน

อธิบายให้เข้าใจ และทำแบบฝึกหัด

การสอนเป็นกันเองรหัสติวเตอร์ 460
ชื่อเล่น ปิง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ my mapping+เน้นจุดสำคัญ+เทคนิคทำข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 9980
ชื่อเล่น ส้ม
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนได้ทั้งการบ้านของน้องๆ หรือจะติวเข้มเพื่อการสอบมุกๆครั้งได้ สอนไปทำแบบฝึกหัดไปเพื่้อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รหัสติวเตอร์ 265
ชื่อเล่น น้ำผึ้ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำโจทย์
ทำแบบฝึกหัดก่อนเรียนเนื้อหาเพื่อให้น้องได้ลองก่อนเรียนจริงๆๆ

รหัสติวเตอร์ 10591
ชื่อเล่น จูเนียร์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการเรียนเฉพาะเนื้อหา ไม่เน้นการบ้าน และแทรกเนื้อหา เทคนิคจากนอกบทเรียนเป็นบางครั้ง

รหัสติวเตอร์ 3440
ชื่อเล่น แอ๋ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาฝรั่งเศส
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้หลักการทำความเข้าใจ ไม่เน้นต้องท่องจำค่ะ

รหัสติวเตอร์ 7180
ชื่อเล่น แม็ค
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นการซึมซับอย่างธรรมชาติ โดยเน้นการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาก ๆ และการดูโทรทัศน์ที่เป็นช่องภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ท่องจำแต่อย่างเดียว

รหัสติวเตอร์ 9223
ชื่อเล่น ฝ้าย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาไทย
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยใช้ความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ

รหัสติวเตอร์ 631
ชื่อเล่น แป้ว
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามพื้นฐานการเรียนของน้อง ปูพื้นฐานการเรียนให้เข้าใจโครงสร้าง มีแบบฝึกหัดให้ทำเหมือนสอบจริงทุกชั่วโมง สอนสบายๆ ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 12245
ชื่อเล่น ธง
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนแล้วทำโจทย์รูปแบบต่าง

รหัสติวเตอร์ 3027
ชื่อเล่น บิ๋ม
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีการเตรียมเอกสารให้ทุกครั้งที่เรียน เริ่มต้นด้วยการอธิบายทฤษฎี ต่อด้วยอธิบายด้วยโจทย์ตัวอย่าง และให้ทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 5424
ชื่อเล่น เง็ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้น้องเข้าใจในบทเรียน อธิบายที่มาของสูตร คุณสมบัติต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทำให้สามารถวิเคราะห์โจทย์เป็น

รหัสติวเตอร์ 12814
ชื่อเล่น ปุ้ย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ใจเย็น เน้นความเข้าใจ ไม่เครียด

รหัสติวเตอร์ 12185
ชื่อเล่น แม็ก
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจ+หลักการเรียนที่ถูกต้อง

รหัสติวเตอร์ 13387
ชื่อเล่น เดียร์
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ยกตัวอย่างโดยการใช้สิ่งของใกล้ตัว
คอยถามคำถามเพื่อให้คนเรียนได้คิดตาม
หาแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติมต่างจากหนังสือ

รหัสติวเตอร์ 9170
ชื่อเล่น นก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐาน และติวโจทย์ เน้นเข้ากับผู้เรียนเป็นสำคัญ