รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 13271
ชื่อเล่น เต้ย
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เนื้อหาหลักๆ ที่เป็นพื้นฐาน เทคนิคพิเศษเพิ่มเติม และเน้นให้ทำแบบฝึกหัด

รหัสติวเตอร์ 11776
ชื่อเล่น โอ้
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนคณิตศาสตร์เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นสูตร มีเทคนิคในการคิด ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด เรียนอย่างสนุกสนาน

รหัสติวเตอร์ 10282
ชื่อเล่น แชมป์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1
วิชาที่สอนพิเศษ #2
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 323
ชื่อเล่น ใหม่
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 1236
ชื่อเล่น มล
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตามหนังสือเรียน และ หาแบบฝึกหัดให้ทำเพิ่มเติม

รหัสติวเตอร์ 498
ชื่อเล่น แชมป์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ คณิตศาสตร์ : สำหรับนักเรียนสายวิทย์ที่คุ้นเคยกับบทเรียนคณิตศาสตร์มาจากทางโรงเรียนบ้างแล้ว จะเน้นการทำแบบฝึกหัด และ แบบฝึกโหด เพื่อให้มีความคุ้นเคยและมั่นใจในการสอบมากขึ้นพร้อมแทรกเทคนิคการทำข้อสอบให้ทันเวลา ส่วนสำหรับนักเรียนสายศิลป์ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการคำนวณมากนัก จะเน้นเทคนิคที่ต่างออกไป ซึ่งซับซ้อนน้อยลง
และทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
ภาษาอังกฤษ : สำหรับผู้สอนรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงวิชาๆ หนึ่ง แต่กลับเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความเคยชิน และความเป็นธรรมชาติ ผู้ที่คลุกคลีอยู่กับมันในชีวิตประจำวัน คือผู้ที่จะเข้าใจในธรรมชาติของภาษา ดังนั้นวิธีการสอนจะสอนผ่าน 4 ทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนหรือแม้กระทั่งฟังเพลง หรือ ดูหนัง แต่ถ้าผู้เรียนต้องการเรียนในระยะสั้นๆ เพื่อทำข้อสอบ ก็จะเสริมเทคนิคในการทำและเดาโจทย์ตามรูปแบบของข้อสอบด้วย

รหัสติวเตอร์ 229
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนในรูปแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มย่อย การสอนจะเน้นที่การทำโจทย์และเข้าใจถึงพื้นฐานที่มา ทำให้นอกจากเข้าใจแล้ว ยังสร้างเสริมความเชี่ยวชาญ ทำให้การทำข้อสอบนั้นทำคะแนนได้ดีขึ้นครับ

รหัสติวเตอร์ 10154
ชื่อเล่น เต
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ รับสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั้งวิชาหลัก และ วิชาเสริม เน้นการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย มีสูตรต่างๆที่ง่ายต่อการจำ และเน้นการทำแบบฝึกหัดให้ครอบครุมเเนวโจทย์ บทเรียนเนื้อหาแล้วแต่เด็กๆอยากเรียนครับ วิธีการสอนเป็นกันเอง สบายๆ ไม่ซีเรียสคร้าบ ทั้งนี้เนื้อหา เด็กๆสามารถเลือกเรียนถ้า รร เเต่ละ รร จัดสอนในหลักสูตรเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน ทั้งเลขหลัก และ เลขเสริม โดยจะมีการสอนและโจทย์แบบฝึกหัดที่มาตรฐานสามารถใช้สอบได้ใน รร และสอบเข้า รร และ มหาวิทยาลัย คณะทีน้องๆอยากเข้า

รหัสติวเตอร์ 280
ชื่อเล่น แอ๋ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวต่อตัวจะทำให้ผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

รหัสติวเตอร์ 52
ชื่อเล่น ปูเป้
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 465
ชื่อเล่น เต๋า
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Writing)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ รับติวเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
สามารถดีไซน์หลักสูตรตามความเหมาะสมของนักเรียน
ในวิชา writting สอนวิธีการเขียนเชิงวิชาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การใช้หลักทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้ง การใช้เชิงอรรถอย่างถูกต้อง
ในวิชาสังคมศึกษา สอนรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา รวมทั้งสอนการเขียนทางวิชาการในแนวทางต่าง ๆ ข้างต้นด้วย

รหัสติวเตอร์ 2803
ชื่อเล่น จอยซ์
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีคู่มือการสอน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสรุปเนื้อหา มีชีสเพิ่มสำหรับเนื้อหาที่น้องต้องการทราบเป็นพิเศษหรือการบ้าน

รหัสติวเตอร์ 11278
ชื่อเล่น โอ
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Writing)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ Child-centeredness
KWL
Problem-solving
Task-based
Individual/small group

รหัสติวเตอร์ 4129
ชื่อเล่น ปอย
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื้อหา และสรุปให้เข้าใจ
สอนเทคนิคและวิธีการลัดในการทำข้อสอบ
มีแบบฝึกหัดและโจทย์ให้ฝึกทำ

รหัสติวเตอร์ 921
ชื่อเล่น ส้มโอ
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด สอนให้เข้าใจเนื้อหาและทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 948
ชื่อเล่น อิฐ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นรูปแบบการสอนที่มีสาระ แต่ไม่น่าเบื่อ

มีการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อประเมิณตนเอง พร้อมสอดแทรกความรู้รอบตัว

รหัสติวเตอร์ 11211
ชื่อเล่น เบ็ด
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเนื้อหาก่อน สอนเข้าใจง่ายเป็นกันเอง แล้วให้ผู้เรียนฝึกทำโจทย์ แล้วให้ผู้เรียนปรับความเข้าใจ ว่าเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปหรือไม่ มีเอกสารประกอบการเรียน ตอนท้ายชั่วโมง มีการบ้านให้ฝึกทำ กับสรุปเรื่องที่เรียนไปในครั้งนี้

รหัสติวเตอร์ 15
ชื่อเล่น ติ๊ก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนพื้นฐาน
เน้นความเข้าใจ
ทำโจทย์
มีชีทให้

รหัสติวเตอร์ 10117
ชื่อเล่น ย้ง
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาในระดับง่ายจนไปถึงระดับยาก

รหัสติวเตอร์ 100
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -อ้างอิงหลักสูตร
-เน้นสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเกร็งข้อสอบในโรงเรียน
-นำเอาสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้เป็นเทคนิคในการสอน เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
-เริ่มสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานให้มั่งคงก่อน เพื่อต่อยอดไปยังระดับสูงต่อไป
-ยึดผู้เรียน