รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 5848
ชื่อเล่น วิน
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 สังคมศึกษา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ใช้เทคนิคจากประสบการณ์การสอน สอนง่าย สนุก และเป็นกันเอง

รหัสติวเตอร์ 343
ชื่อเล่น นาจ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นการทำโจทย์ ดูแลการบ้าน เพิ่มทักษะแนวความคิดในการเรียน

รหัสติวเตอร์ 241
ชื่อเล่น เก่ง
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายและแนะเทคนิกการทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 528
ชื่อเล่น เปลเล่ย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ 1.เน้นการในแต่ล่ะบทในช่วงแรก และรวมบทในตอนท้าย เพิ่มการบูรณาการกับวิชาอื่นในแง่ของความคิด
2.หัดเด็กให้คิดเป็นด้วยตนเอง พึ่งตนเองมากขึ้นโดยติวเตอร์เป็นผู้แนะนำ
3.อยากขอให้ทางรุ่นพี่หรือบุคคลที่เคยสอนมาแล้วช่วยแนะชี้ทางให้ผมด้วยเพราะไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนเลยครับ แต่ที่สำคัญนั่นคือใจที่มุ่งมั่นผมมีเต็มเปี่ยมแน่นอนครับ
ขอบคุณครับ

รหัสติวเตอร์ 12972
ชื่อเล่น เบน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบเป็นกันเองสนุกสนาน เข้าใจ
ง่าย

รหัสติวเตอร์ 4826
ชื่อเล่น แอมแปร์
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ไม่เครียดมากนัก เน้นการสอนแบบพี่น้อง

รหัสติวเตอร์ 77
ชื่อเล่น บาส
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เครียด เป็นกันเอง
เน้นสอนให้เข้าใจ สรุปความคิดรวบยอด ไม่เน้นท่องจำ
ไม่เน้นสูตรลัดในการคำณวน แต่เอาความเข้าใจไปทำโจทย์
สามารถประยุกต์ได้ ถ้าเจอโจทย์ในรูปแบบต่างๆ

รหัสติวเตอร์ 6289
ชื่อเล่น ยาย่า
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เริ่มจากพื้นฐานที่ควรรู้ เข้าสู่เนื้อหาที่ยากขึ้น ทำโจทย์ที่ครอบคลุมและทันต่อปัจจุบัน สไตล์การสอน สนุก เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้

รหัสติวเตอร์ 546
ชื่อเล่น อ๊อฟ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ (Reading)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบตัวต่อตัว มีเอกสารการสอนให้
โดยเอกสารนั้นจะไม่มีครบทั้งหมดแต่จะเว้นช่องว่างไว้สำหรับความตั้งใจของผู้เรียน
นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดแยกส่วนต่างหากอีก

รหัสติวเตอร์ 7467
ชื่อเล่น มาร์ค
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ และการทำโจทย์ที่หลายหลาย

รหัสติวเตอร์ 6708
ชื่อเล่น สิน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นสอนให้ทำความเข้าใจในเนื้อหาโดยการอภิปรายและสรุปเนื้อหากับผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 547
ชื่อเล่น บอม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ฟิสิกส์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 เคมี
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเอกสารการสอนทั้งเนื้อหาตัวอย่างและแนวข้อสอบ พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียดทีละข้อเพื่อที่น้องๆจะได้เข้าใจโจทย์ทุกรูปแบบ และที่สำคัญเรียนแล้วไม่ครียด

รหัสติวเตอร์ 5986
ชื่อเล่น ยู
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามรูปแบบที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อ ให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ที่ดีขึ้น พร้อมเเบบฝึกหัด ในเเต่ละบทเพื่อเตรียมการสอบในเเต่ละภาคเรียน
ให้นำมาซึ่ง ผลการเรียนที่ดีขึ้น

รหัสติวเตอร์ 4918
ชื่อเล่น อุ้ม
สถานศึกษา อื่นๆ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ชีววิทยา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเน้นให้เข้าใจใชเนื้อหาก่อน

รหัสติวเตอร์ 9630
ชื่อเล่น เอ
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ มีเทคนิคการทำโจทย์
สอนให้รู้จริง เข้าใจง่าย และเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก

รหัสติวเตอร์ 618
ชื่อเล่น เอิร์น
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาญี่ปุ่น
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนปูพื้นฐานคำศัพท์ ไวยกรณ์์ให้แน่น
มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจ
น้องๆอยากเน้นเรื่องไหนก็บอกได้เลยจ้ะ


จัดห้าย ^-^

รหัสติวเตอร์ 12421
ชื่อเล่น เมย์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนหลักสูตรไทยและ English Program ได้

- เน้นให้นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

- เน้นให้นักเรียนจำเนื้อแบบ mind map และจำเป็นภาพ มากกว่าการท่อง

- นักเรียนต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวิเคราะห์เนื้อหาที่เรียนได้ หลังจากเรียนจบในแต่ละหัวข้อ

- ใช้สื่อประกอบการสอนหลายหลาย เช่น Text book, video clip, โครงงานหรือ เกมส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อกับเรื่องที่เรียน เป็นต้น

รหัสติวเตอร์ 130
ชื่อเล่น โบว์
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ (Grammar)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาญี่ปุ่น
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 1959
ชื่อเล่น เเตงโม
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นให้น้องๆเข้าใจในเนื้อหา

เเละรักในวิชานั้นๆ

ฝึกการทำโจทย์

รหัสติวเตอร์ 13426
ชื่อเล่น อุ้ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 อื่นๆ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนเฉพาะsat(I) math, sat(II)math level1&2, IGCSE math บรรยายเนื้อหาที่เน้นออกสอบ ส่วนมากเน้นการทำโจทย์และสอนเทคนิคต่างๆเพื่อให้น้องๆสามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองค่ะ:)