รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน

     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับสถาบัน ต้องการสมัครเป็นติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านของสถาบัน ท่านสามารถกรอกใบสมัครติวเตอร์และส่งเอกสารการสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยผู้ที่ทำการสมัครติวเตอร์สอนพิเศษกับทางสถาบันนั้น ท่านจะได้รับการบริการจากทางสถาบันในการจัดงานสอนพิเศษ และยังมีบริการเสริมต่างๆ สำหรับติวเตอร์ของทางสถาบัน เพื่อให้ติวเตอร์ได้รับงานอย่างทั่วถึง
     ทางสถาบันจะเปิดรับสมัครติวเตอร์/ผู้สอนพิเศษ เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนพิเศษตามบ้านเท่านั้น โดยผู้สมัครติวเตอร์จะสามารถกำหนดบริเวณที่จะสอนพิเศษได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดสอนพิเศษในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหรือการเรียนได้อีกด้วย
     ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นติวเตอร์กับทางสถาบัน ท่านสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มสมัครติวเตอร์ได้ทันที (รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) และผู้สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้านสามารถทำตามขั้นตอนและคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครติวเตอร์ ที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ทันที
     ติวเตอร์ที่สนใจสมัครร่วมงานกับเรา สามารถคลิก Sign Up เพื่อกรอกใบสมัครได้ทันที !!!

ขั้นตอนการสมัครติวเตอร์

1. กรอบใบสมัครติวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์
2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครติวเตอร์ผ่านทางอีเมล
3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร (รายละเอียดเพิ่มเติมตามอีเมลที่ส่งหลังจากกรอกใบสมัคร)
4. เมื่อสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน ก็จะสามารถร่วมงานกับทางสถาบันได้ทันที

ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ที่ร่วมงานกับสถาบัน

รหัสติวเตอร์ 2613
ชื่อเล่น หนู
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ฟิสิกส์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นอธิบายใ้ห้เข้าใจ ฝึกให้คิดเป็น แนะวิธีคิดลัดต่างๆ ให้ผู้ใช้นำไปประยุกต์ให้เข้ากับที่ตนเองถนัดที่สุด มีประสบการณ์สอนตามบ้านกับ นร.รร.สาธิต, นร.พยาบาลและ รร.นานาชาติ (เซนต์ สตีเฟ่น, ฮาร์โรว์)

รหัสติวเตอร์ 5508
ชื่อเล่น ภา
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -สอนให้เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่สักแต่ว่าจำ
-ให้น้องๆได้ผ่อนคลายบ้าง ไม่ใช่ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา เช่น ชวนน้องคุย เล่าเรื่องตลก เป็นต้น
-ให้น้องๆเข้าถึงเราได้ เขาจะได้กล้าถาม

รหัสติวเตอร์ 13162
ชื่อเล่น อ้น
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ -สอนได้ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม(ไม่เกิน4คน)
-สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้และการประยุกต์
-สอนโดยใช้แบบฝึกหัดของโรงเรียน/ติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 8073
ชื่อเล่น เกด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เจาะไปที่เนื้อหาที่น้องยังไม่เข้าใจและสอนให้น้องใช้ความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัด เน้นการฝึกฝนจนเกิดทักษะ

รหัสติวเตอร์ 614
ชื่อเล่น เอ๋
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่สอนพิเศษ #1 เคมี
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนให้เข้าใจในหลักการ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่ยากๆต่อไปได้

รหัสติวเตอร์ 8672
ชื่อเล่น เอ็ม
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 วิทยาศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนตัวอย่างประกอบเนื้อหาที่สอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้ทำโจทย์ทบทวน
รูปแบบการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 11833
ชื่อเล่น ข้าวโอ๊ต
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนได้ตามที่น้องต้องการ ไม่ว่าจะเน้นไปทางไหน
สอนเป็นกันเอง ไม่เครียด
มีแบบฝึกหัด เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

รหัสติวเตอร์ 7702
ชื่อเล่น นิค
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิชาที่สอนพิเศษ #1 สังคมศึกษา
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาไทย
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนโดยเน้นความเข้าใจ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
มีหลักในการจำ
มีการทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า

รหัสติวเตอร์ 523
ชื่อเล่น มิ้น
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ อธิบายเนื้อหาสำคัญ,สูตร และการนำไปใช้
สอนตัวอย่างโจทย์ เน้นความเข้าใจและการทำแบบฝึกหัด จัดทำชีทสอนที่อ่านเข้าใจง่าย และมีตัวอย่างโจทย์ และข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 389
ชื่อเล่น เบิร์ด
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ วิชาที่ผมสอนจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ ผมจะสอนจากโจทย์เบซิค ไปหายากเรื่อยๆๆเป็นขั้นๆๆไป และจะหาข้อบกพร่องของน้องๆที่เรียนว่าน้องเค้าอ่อนตรงไหน แล้วผมก้จะเสริมตรงนั้นให้น้องเค้าเข้าใจมากยิ่งขึ้น

รหัสติวเตอร์ 7109
ชื่อเล่น บาส
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ - สอนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม2-4คน
- ทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน(ชีท)
- สอนคณิตศาสตร์ได้2ภาษา(ไทย-อังกฤษ) โดยสอนให้เด็กไม่ต้องท่องจำสูตร มีการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน, สอนการบ้านและโจทย์ที่มีความซับซ้อนเพื่อให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์
- สอนภาษาอังกฤษที่ใ้ช้ในชีวิตประจำและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอบวัดผลของภาคเรียนปกติที่โรงเรียนของน้องๆ

รหัสติวเตอร์ 57
ชื่อเล่น คณิต
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คอมพิวเตอร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เอกสารประกอบการสอบเพียบ
หากเป็นวิชาวิทยาศาสตร์
จะมีอธิบายจากสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
สามารถเข้าใจได้ง่าย

รับสอนการบ้านน้อง ๆ ตั้งแต่อนุบาลถึงม.3
ช่วยเหลือจัดเตรียมเอกสารการเรียน
จนเข้านอน ด้วยบริการเป็นเลิศ

รหัสติวเตอร์ 5579
ชื่อเล่น นุ่น
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เข้าใจง่าย เน้นหลักการและการแก้โจทย์ปัญหา

รหัสติวเตอร์ 251
ชื่อเล่น แก้ว
สถานศึกษา -
วิชาที่สอนพิเศษ #1 การบ้าน (ทั่วไป)
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์

รหัสติวเตอร์ 121
ชื่อเล่น ซี
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 วิทยาศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เน้นความเข้าใจ ใช้ความคิด
ความหาการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน

รหัสติวเตอร์ 11888
ชื่อเล่น ปิ่น
สถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ชีววิทยา
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ สอนแบบพี่น้อง สอนตามเนื้อและเทกนิคด้วยให้เข้าใจง่าย แล้วฝึกทำข้อสอบ

รหัสติวเตอร์ 11773
ชื่อเล่น บอส
สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 คณิตศาสตร์
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ มีเอกสารประกอบการสอนที่ใจเย็น สอนจากภาพรวมและมีการเชื่อมโยงเนื้อหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีเอกสารประกอบ "ความจำเป็นสิ่งชั่วคราว ความเข้าใจเป็นสิ่งถาวร"

รหัสติวเตอร์ 520
ชื่อเล่น ฟี่
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่สอนพิเศษ #1 ภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอนพิเศษ #2 การบ้าน (ทั่วไป)
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ เป็นกันเอง เน้นในสิ่งที่นร.ไม่เข้าใจและแก้ให้ตรงจุด สิ่งที่เจอบ่อยๆจะย้ำเป็นพิเศษ

รหัสติวเตอร์ 636
ชื่อเล่น นาน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ คณิตศาสตร์ เน้น การทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียนและทำโจทย์จากที่ต่างๆ รวมทั้งการบ้านจากที่โรงเรียนหรือไขข้อสงสัยต่างๆที่มีอยู่

ภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสาร และศึกษาไวยากรณ์ต่างๆ รวมทั้งทำการบ้านหรือโจทย์จากที่ต่างๆเพื่อความเข้าใจในส่วนต่างๆของประโยค

รหัสติวเตอร์ 472
ชื่อเล่น หน่อย
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอนพิเศษ #1 คณิตศาสตร์
วิชาที่สอนพิเศษ #2 แคลคูลัส
รูปแบบการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้