ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
1
ชื่อเล่น
อุ่น
สถานศึกษา
สวนกุหลาบ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
เคมี
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
สยาม
วันเรียน
เสาร์
เวลาเรียน
13.00-15.00
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1 คน
ลงทะเบียน
0000-00-00 00:00:00