ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2056
ชื่อเล่น
กันต์
สถานศึกษา
เซนต์คาเบรียล
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
พื้นฐานทางวิศวกรรม
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
1. พื้นที่โดยรอบตามแนวป้ายรถไฟฟ้า จตุจักร-อนุเสาวรีย์ 2. สยาม
วันเรียน
พุธ,พฤหัส,ศุกร์
เวลาเรียน
15:00 น. - 18:00 น. (3 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-02-22 12:46:46