ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2058
ชื่อเล่น
sfd
สถานศึกษา
asdf
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
สังคมศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
sdfasf

สถานที่เรียน
dsfa
วันเรียน
จันทร์,อังคาร
เวลาเรียน
08:30 น. - 10:30 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
2
ลงทะเบียน
2014-03-03 14:45:46