ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2059
ชื่อเล่น
โอปอล
สถานศึกษา
โรงเรียนราชินี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
เซ็นทรัลพระรามสอง
วันเรียน
ศุกร์,เสาร์
เวลาเรียน
17:00 น. - 19:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-03-05 22:53:30