ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2061
ชื่อเล่น
ตาว
สถานศึกษา
สาธิตจุฬาฯ
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาที่เรียน
วิทยาศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
วันเรียน
จันทร์,พุธ,ศุกร์
เวลาเรียน
09:30 น. - 11:30 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-03-21 06:36:55