ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2062
ชื่อเล่น
กุง
สถานศึกษา
รังสิต
ระดับชั้น
มหาวิทยาลัย
วิชาที่เรียน
อื่นๆ
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
(ต้องการเรียนวิชา "ชีวะ") เวลาคุยกันได้

สถานที่เรียน
เซนทรัลบางนา
วันเรียน
จันทร์,อังคาร,พุธ,เสาร์
เวลาเรียน
15:00 น. - 17:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-03-24 20:02:15