ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2063
ชื่อเล่น
ning junior
สถานศึกษา
Trail Intert School
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
nuntawan village suka 3 BKK
วันเรียน
เสาร์,อาทิตย์
เวลาเรียน
13:00 น. - 15:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-03-31 11:07:02