ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2065
ชื่อเล่น
เบลล์
สถานศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
สยามสแคว ใต้ถุนศูนย์หนังสือจุฬา
วันเรียน
จันทร์,พุธ,ศุกร์,เสาร์
เวลาเรียน
09:00 น. - 11:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-01 20:12:13