ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2066
ชื่อเล่น
ไท
สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่เรียน
เคมี
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการติวเตอร์แน้นในเนื้อหา เน้นเทคนิค

สถานที่เรียน
สยาม
วันเรียน
จันทร์,อังคาร
เวลาเรียน
14:00 น. - 16:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ชาย
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-05 19:42:14