ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2067
ชื่อเล่น
ฟ้าฝน
สถานศึกษา
อมาตยกุล
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการติวเตอร์ที่ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง

สถานที่เรียน
ฺBig-C สะพานใหม่
วันเรียน
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์
เวลาเรียน
09:00 น. - 12:00 น. (3 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-17 16:43:56