ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2068
ชื่อเล่น
จั้ม
สถานศึกษา
เซนต์ดอมินิก
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาที่เรียน
ภาษาไทย
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
คอนโดวิลล่าอโศกติดกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วันเรียน
เสาร์
เวลาเรียน
13:00 น. - 17:00 น. (4 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ชาย
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-17 23:43:42