ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2069
ชื่อเล่น
พฤกษ์
สถานศึกษา
ระดับชั้น
อื่นๆ
วิชาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
ซอยบางปู 55
วันเรียน
จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัส
เวลาเรียน
18:00 น. - 20:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-21 16:21:36