ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2070
ชื่อเล่น
ฟ้า
สถานศึกษา
วัฒนาวิทยาลัย
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
1724/206 คอนโด My Resort Bangkok ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
วันเรียน
เสาร์
เวลาเรียน
09:00 น. - 11:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
หญิง
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-04-30 13:49:49