ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2072
ชื่อเล่น
พี
สถานศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
Saim
วันเรียน
พฤหัส,เสาร์
เวลาเรียน
19:30 น. - 21:30 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-05-05 17:44:50