ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2073
ชื่อเล่น
เติร์ด
สถานศึกษา
เพชรรัตน์ในพระราชอุปถัมภ์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
88/250 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ซอย13 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
วันเรียน
เวลาเรียน
15:00 น. - 17:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-05-06 20:05:06