ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
2083
ชื่อเล่น
ยู
สถานศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่เรียน
ฟิสิกส์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต้องการติวเตอร์ที่มาจากคณะแพทย์ วิศวะ หรือ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เท่านั้น

สถานที่เรียน
BTS สะพานควาย
วันเรียน
ศุกร์
เวลาเรียน
17:00 น. - 19:00 น. (2 ชั่วโมง)
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1
ลงทะเบียน
2014-06-09 09:55:02