ซียูติวเตอร์รับสอนพิเศษโดยติวเตอร์คุณภาพจากจุฬาฯ

รหัสนักเรียน
8
ชื่อเล่น
ปุ้ย
สถานศึกษา
สายน้ำผึ้ง
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชาที่เรียน
คณิตศาสตร์
หลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

สถานที่เรียน
สยาม
วันเรียน
พฤหัส
เวลาเรียน
10.00-12.00
เพศติวเตอร์
ไม่ระบุ
จำนวนผู้เรียน
1 คน
ลงทะเบียน
0000-00-00 00:00:00